ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:93
Име:Чуден свят
Директор:Мая Николова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Дебър" № 16-22
Комуникация:
02/8562869 02/8557042
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред3600
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група1--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред5400
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група3--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1700
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред7900
Хронични заболявания1400
СОП100
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред7000
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група4--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред5400
Хронични заболявания1200
СОП300
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

родителската среща за яслените групи ще се проведе на 25.09.2019г от 17,00ч

Очакваме Ви!

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,НАПОМНЯМЕ:

Изисквания за прием на деца след отсъствие ,съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007г за здравните изисквания към детските градини чл.4 , ал.4 , ал.5:

- При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен;

-При отсъствие на детето от детска градина за повече от 30 дни, ако има епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии/ ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен/;

-При отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

 ПРИЕМ 2019Г

 

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА:

 

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ- 11.05.2019Г

 

ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА , ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ 

13 МАЙ 2019Г - 23 МАЙ 2019Г ОТ 7,30Ч ДО 15,00Ч


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

1.ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЯ- БЛАНКА, КОЯТО СЕ ИЗТЕГЛЯ ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО;

2.ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ПОСОЧЕНИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ЗАПИСВАНЕ.

 

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ РЕАЛНО ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО:

1.Данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба 15/ 2005г

2. Еднократен отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити:
- изследване на фекална роба за хелминти и протозои;
- перианален отпечатък със скоч лепенка за острици.
Изследванията трябва да бъдат извършени до 15 дни преди постъпване на детето в детско заведение.

Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването.

5. Изследване за сифилис (Васерман) на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването.

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето.

7.Здравна карта за дете, заверена от личния лекар.

8.Здравно - профилактична карта на детето, заверена от личния лекар.

 

 

В ДГ №93 "Чуден свят" работят 4 яслени групи (за деца от 1 до 3 годишна възраст) и 12 групи за деца от 3 години до постъпването им в първи клас. Осем групи са в новопостроена сграда, две от групите са в къща, намираща се в двора на детското заведение и две от групите са във сграда на ул. "Хубча", бл.195.

Разпределението на групите за 2019/2020 учебна година ще е :

Деца, родени 2017 и 2018г - ул."Дебър " № 16 / 4 групи х 26 деца/;

Деца ,родени 2016г - филиал бл.195, ул."Хубча" / 2 групи х 26 деца/ и къщата / 1 група 23 деца/;

Деца, родени 2015г - новата сграда / 3 групи х 30 деца /;

Деца ,родени 2014г- новата сграда/ 3 групи х 30 деца/;

Деца , родени 2013г - новата сграда / 2групи х 30 деца/ и къщата /1 група 26 деца/

 

За децата се грижи квалифициран персонал с дългогодишен опит. В ДГ 93 "Чуден свят" има назначени логопед и психолог.

Условията за възпитание и образование във всички групи са много добри. Разполагаме с голям, добре оборудван двор, за игри на открито. Детската градина се охранява от фирма " Секюрити енд протекшън груп".

Възпитанието и обучението в ДГ №93 "Чуден свят" е съобразено със Закона за предучилищното и училищното образование, образователните програми, утвърдени и одобрени от МОН. Спазват се Държавните образователни стандарти. Акцентираме върху подготовката на децата за училище.

По желание на родителите се предлагат допълнителни образователни услуги:
- обучение по английски език;
- модерни танци;
- народни танци;
- плуване;
- футбол;

- йога

В ДГ №93 "Чуден свят" работят и творят специалисти, които уважават детската личност и обичат да бъдат заобиколени от детски усмивки и грейнали детски очи.  За най-малките се грижат опитни медицински кадри и педагог.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС, КЪДЕТО ДЕЦАТА ВИ ЩЕ БЪДАТ ОБИЧАНИ И ОБУЧАВАНИ!

Сайта на детската градина е : http//dg93.bg/