ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:93
Име:Чуден свят
Директор:Мая Николова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Дебър" № 16-22
Комуникация:
02/8562869 02/8557042

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред2100
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред5901
Хронични заболявания240
СОП000
Работна група1--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред5900
Хронични заболявания900
СОП060
Работна група3--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1700
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред7900
Хронични заболявания1400
СОП100
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред7000
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група4--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред54--
Хронични заболявания1200
СОП300
Работна група0--

Информация за родители

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ № 93 "ЧУДЕН СВЯТ"

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ , В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЗАПИСВАНЕТО

Всеки работен ден от 8,00ч до 14,00ч

за периода 18 май 2020 - 29 май 2020г

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление от родителя /типова бланка / от ИСОДЗ - получава се на място от директора;

2. Оригинални документи :

- удостоверение за раждане на детето;

- лични карти на родителите / или нотариално заверено пълномощно, ако записването се извършва от упълномощено лице/;

3.Допълнителни документи според критериите.Списък на вида и съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записването е даден в профила на детето - секция "Необходими документи";

С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ СПАЗВАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ - БЕЗ СТРУПВАНЕ НА ХОРА И СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАЩИТЕ СЕ ОТСТОЯНИЯ!

БЪДЕТЕ С ПРЕДПАЗНИ МАСКИ, РЪКАВИЦИ И СИ НОСЕТЕ ИНДИВИДУАЛНА ХИМИКАЛКА!

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ РЕАЛНО ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО:

1. Данни за имунизационния статус, съгласно Наредба 15/ 2005г

2.Еднократен отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба;

3.Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити:

- изследване на фекална проба за хелминти и протози;

- перианален отпечатък със скоч лепенка за острици.

Изследванията трябва да бъдат направени до 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

4.Изследване на кръв и урина- извършени една седмица преди постъпването.

5.Изследване за сифилис/Васерман / на единия родител;

6.Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни,издадена до 3 дни преди постъпването;

7.Здравна карта за дете, заверена от личния лекар;

8.Здравно - профилактична карта на детето, заверена от личния лекар.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,НАПОМНЯМЕ:

Изисквания за прием на деца след отсъствие ,съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007г за здравните изисквания към детските градини чл.4 , ал.4 , ал.5:

- При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен;

-При отсъствие на детето от детска градина за повече от 30 дни, ако има епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии/ ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен/;

-При отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

 

В ДГ №93 "Чуден свят" работят 4 яслени групи (за деца от 1 до 3 годишна възраст) и 12 групи за деца от 3 години до постъпването им в първи клас. Осем групи са в новопостроена сграда, две от групите са в къща, намираща се в двора на детското заведение и две от групите са във сграда на ул. "Хубча", бл.195.

Разпределението на групите за 2020/2021 учебна година ще е :

Деца, родени 2018 и 2019г - ул."Дебър " № 16 / 4 групи х 22 деца/;

Деца ,родени 2016г - филиал бл.195, ул."Хубча" / 2 групи х 26 деца/ и къщата / 1 група 23 деца/;

Деца, родени 2015г - новата сграда / 3 групи х 30 деца /;

Деца ,родени 2014г- новата сграда/ 3 групи х 30 деца/;

Деца , родени 2017г - новата сграда / 2групи х 27 деца/ и къщата /1 група 23 деца/

 

За децата се грижи квалифициран персонал с дългогодишен опит. В ДГ 93 "Чуден свят" има назначени логопед и психолог.

Условията за възпитание и образование във всички групи са много добри. Разполагаме с голям, добре оборудван двор, за игри на открито. Детската градина се охранява от фирма " Секюрити енд протекшън груп".

Възпитанието и обучението в ДГ №93 "Чуден свят" е съобразено със Закона за предучилищното и училищното образование, образователните програми, утвърдени и одобрени от МОН. Спазват се Държавните образователни стандарти. Акцентираме върху подготовката на децата за училище.

По желание на родителите се предлагат допълнителни образователни услуги:
- обучение по английски език;
- модерни танци;
- народни танци;
- плуване;
- футбол;

- йога

В ДГ №93 "Чуден свят" работят и творят специалисти, които уважават детската личност и обичат да бъдат заобиколени от детски усмивки и грейнали детски очи.  За най-малките се грижат опитни медицински кадри и педагог.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС, КЪДЕТО ДЕЦАТА ВИ ЩЕ БЪДАТ ОБИЧАНИ И ОБУЧАВАНИ!

Сайта на детската градина е : http//dg93.bg/