ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №57 Хосе Марти

Тип:ДГ
Номер:57
Име:Хосе Марти
Директор:Емилия Караиванова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. 501 V м. р.
Комуникация:
8253820 8253785

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания130
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4900
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4700
Хронични заболявания200
СОП600
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред51--
Хронични заболявания100
СОП110
Работна група0--

Информация за родители

 

ДГ №57 „Хосе Марти“ се намира в ж.к.“Люлин“, 5 микрорайон, ул.501, №1.

За учебната 2019/2020 г. децата ще бъдат разпределени по групи както следва: 

първа група „Зайо Байо“, набор 2016 г.;

първа група „МикиМаус“, набор 2016 г.

втора група „Лъвчета“, набор 2015 г.;

подготвителна група за петгодишни „Мечо Пух“, набор 2014 г.;

подготвителни групи за петгодишни „Пчелички“, набор 2014 г.

подготвителна група за шестгодишни „Котенца“, набор 2013 г.

подготвителна група за шестгодишни „Звънчета“, набор 2013 г.

В подкрепа на приобщаващото образование са осигурени ресурсен учител, логопед и психолог на щат от Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващо образование София-град. Осигурен е логопедичен кабинет с логопед на щат от Държавен логопедичен център София.

Ние Ви предлагаме: отлични условия за възпитание, обучение и игра, жизнената  среда  на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и емоционален комфорт. Интериора и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.

Педагогическият екип се състои от  дългогодишни и опитни  учители - с творчески  принос в професионалната практика, предаващи я на по-млади педагози, които имат амбиции, желание и възможности за успешна професионална реализация.Презцялатаучебнагодинасепредставятчудесниоткритипрактикивъввсякагрупа. Създадено е активно сътрудничество с родителската общност и доверие в общуването.

Детското заведение разполага с отделни салони по музика и физическо възпитание, с работещ плувен басейн, ателие за приложни изкуства,  които се използват рационално за разгръщане натворческия потенциал на децата.

           Дворното пространство е просторно с  естетически добре оформении поддържани тревни площи, различни дървета, храсти и много цветя. Всяка група се радва на самостоятелна площадка, оборудвана с различни спортни съоръжения, пейки, пясъчници с покривала, където децата играят спокойно и с удоволствие.

Съобразени с желанието на родителите и интересите и талантите на децата, детската градина предлага допълнителни образователни дейности: ранно чуждоезиково обучение по   английски език, модерни танци , народни танци,  приложноизкуство, футбол и плуване. 

 

Официален сайт на детската градина :www.57cdg.com

 

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в началото на всяка учебна година да представите:

1. Актуална лична здравно-профилактична карта,

2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остри заразни заболявания и паразити /валидността на медицинската бележка е 3 дни/.

3.При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии - представят се нови изследвания микробиология!

4. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)!

5. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

6. При отсъствие на детето по здравословни причини се представя медицинска бележка от личния лекар за здравословното състояние на детето и липсата на контакт със заразно болен.

Забележка:

Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием за деня на детето Ви.

ВАЖНО:

Болни и недоизлекувани деца не посещават детска градина.