ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №144 Ханс Кристиан Андерсен (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:144
Име:Ханс Кристиан Андерсен
Директор:Наталия Димитрова-Златанова
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба" II, Ханс Кристиан Андерсен
Комуникация:
9791765
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред1900
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред4100
Хронични заболявания1200
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред7600
Хронични заболявания1400
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред4400
Хронични заболявания1900
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред3900
Хронични заболявания1800
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред8400
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Г Р А Ф И К

НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ 2018г.

Записването на класираните деца е от 14 май 2018г. до 25 май 2018г.

 от 8.30ч до 15.30ч.

Заявлението ще получите от детското заведение

Необходимо е родителите да носят за сверяване следните документи:

  1.  Оригинал на удостоверение за раждане на детето; 
  2.  Оригинал на лични карти на родителите 

Ако заявлението се подава от друг човек е необходимо да се представи нотариално заверено пълномощно 

Прилагат се всички  документи, изброени в заявлението.

Подробен списък на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете- подсекция "Необходими документи",

  При записване на родителите се предоставя:

1.Декларация с извадки от   Правилник за дейността на детската градина;   Наредба за определяне и администриране на местни такси и услуги, предоставяни от Столична община; Закона за семейните помощи-изм.с  ДВ,Бр.30/03.04.2018г.

2. Списък на медицинските изследвания и документи, които трябва да представят при  постъпване на детето в детската градина;

3.  Уведомително писмо във връзка с чл. 53, ал.4 от КСО/за децата до 2-годишна възраст/;

4.  Покана за родителска среща на 06 юни 2018г./сряда/ от 17.00ч. в детската градина

 

                                                                                   Директор- Наталия Димитров