ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №144 Ханс Кристиан Андерсен (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:144
Име:Ханс Кристиан Андерсен
Директор:Наталия Димитрова-Златанова
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба" II, Ханс Кристиан Андерсен
Комуникация:
9791765
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2200
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред4800
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред6600
Хронични заболявания1200
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред7600
Хронични заболявания1300
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4400
Хронични заболявания1900
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред3600
Хронични заболявания1400
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНЕ И  ЗАПИСВАНЕ   НА ДЕЦАТА В ДГ №144 „ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН”

ПРИЕМ – Учебна 2019/2020г.

 Публикуване на резултатите от първо класиране -11.05.2019г. (събота)

 • По e-mail пощата на родителя
 • В профила на детската градина в ИСОДЗ

Записването на децата, приети от първо класиране е от  13.05.2019 г.  до  23.05.2019 г. вкл.,  от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Документи  необходими  за  записване  на  класираните деца:

 1. Заявление за записване - формуляр, което се предоставя от  детската градина  и прилагат всички описани документи;
 2. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите за сверяване на данните;

Родителите се запознават с Правилника за дейността на ДГ, което удостоверяват с подпис.

При записване на родителите се предоставят:

 • Декларация за обработване личните данни;
 • Работна карта за набиране информация за образователно ниво и трудова заетост на семейството- формуляр на НЕИСПУО;
 • Декларация с извадка на Правилника за дейността на ДГ 144 и данни за детето;
 • Уведомително писмо във връзка с чл. 53, ал.4 от КСО (за децата до 2-годишна възраст);
 • Списък с медицински изследвания и документи, които трябва да се представят при постъпване на детето;
 • Покана за родителска среща - м. юни 2019 г.

  Наталия Димитрова - директор на ДГ№ 144“Ханс Кристиан Андерсен“

 

Уважаеми родители,

През  учебната 2019/ 2020 година в детската градина ще функционират 13 групи-  3 яслени групи и 10 градински групи, както следва:

три първи групи, три втори групи, две трети групи(подготвителни- 5- годишни) и две четвърти групи(подготвителни 6- годишни)

Децата, набор 2018 и 2017 ще бъдат разпределени в три яслени групи.

Децата на  възраст от 3 до 7г. възраст се адаптират, социализират, възпитават и образоват от учители със специалност "предучилищна педагогика" и защитени професионално- квалификационни степени.

Във всяка група работят по двама учители и помощник- възпитател. Назначен учител по музика.

За децата от яслена възраст се грижат медицински сестри с детски профил и педагог.

Осигурени медицински грижи за всички деца  през целия работен ден на детска градина(от 7.00ч. до 19.00ч.) от 3 градински медицински сестри.

 

Към момента, приетите деца са както следва:

 1. Набор 2018- 0 деца;
 2. Набор 2017- 22 деца;
 3. Набор 2016 -53 деца;
 4. Набор 2015- 90 деца;
 5. Набор 2014- 63 деца;
 6. Набор 2013- 59 деца;
 7. Набор 2012- 89 деца

Броят на децата със специални образователни потребности е 6.

Назначен е психолог. Осигурен ресурсен учител от РЦПППО-София- град.

Линк на детска градина:  77-odz.com

В детската градина се предлагат следните допълнителни дейности- плуване, футбол, латино и модерни танци, английски език, български народни танци, приложни изкуства.

Не предлагаме почасово отглеждане на децата.

 

22 март 2019г.

Директор- Наталия Димитрова