ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №144 Ханс Кристиан Андерсен (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:144
Име:Ханс Кристиан Андерсен
Директор:Наталия Димитрова-Златанова
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба" II, Ханс Кристиан Андерсен
Комуникация:
9791765
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред2100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред4200
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания500
СОП200
Работна група1--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред7000
Хронични заболявания1000
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред7200
Хронични заболявания1300
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред4100
Хронични заболявания1600
СОП300
Работна група0--

Информация за родители

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНЕ И  ЗАПИСВАНЕ   НА ДЕЦАТА В ДГ №144 „ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН”

ПРИЕМ – Учебна 2020/2021г.

Първо класиране - 15.05.2020г.

Записване на децата от 18.05.2020 до 29.05.2020г. вкл.  

от 8:30 ч. до 16:00 ч.     

Критерии № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12(дете с неизвестен родител),15 и 17 ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да представят документи.

С документи на място се доказват  критерии № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16.

При записване на родителите се предоставят:

  • Заявление- формуляр, генериран от ИСОДЗ;
  • Декларация за обработване личните данни;
  • Работна карта за набиране информация за образователно ниво и трудова заетост на семейството- формуляр на НЕИСПУО;
  • Декларация с извадка на Правилника за дейността на ДГ 144 и данни за детето;
  • Уведомително писмо във връзка с чл. 53, ал.4 от КСО (за децата до 2-годишна възраст);
  • Списък с медицински изследвания и документи, които трябва да се представят при постъпване на детето;
  • Заявяване желание на родителите за дата на постъпване

Във  връзка със създалото се положение около COVID 19 и мерките за ограничаване на пандемията, моля да спазвате разстояния не по- малко от 2 метра, да носите маски, ръкавици и химикал.

Ще бъде създадена организация, която да гарантира безопасността Ви и отнеме най- малко време. Във връзка с проверките, които ще се правят по служебен път и за което ще е необходимо технологично време, моля не оставяйте записването за последния момент.  

  Наталия Димитрова - директор на ДГ№ 144“Ханс Кристиан Андерсен“