ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №174 Фют

Тип:ДГ
Номер:174
Име:Фют
Директор:Гергана Цанкова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Мала планина", №36
Комуникация:
8621090
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5000
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2600
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред5010
Хронични заболявания800
СОП110
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина №174 ”Фют” е открита през 1963г. Сградата е проектирана и строена за целта. Помещенията на групите са разположени в едноетажни корпуси с отделни входове, състоящи се от занималня, спалня, санитарен възел. През 2012г. към детската градина е присъединена и реновирана двуетажна сграда, в която са открити помещения за  две възрастови групи.

Детската градина разполага с физкултурен салон, кабинет за ресурсно подпомагане. Дворът е просторен, озеленен и обезопасен, всяка група разполага със собствена площадка. Осигурена е целодневна охрана и външно видеонаблюдение.

За възпитанието, социализацията   и обучението на децата се грижат квалифицирани и опитни педагози, музикален ръководител, психолог, ресурсен учител / осигурен от РЦЦПППО – София-град/. Помощник възпитателите в групите имат дългогодишен опит в работата с деца в предучилищна възраст. Осигурено е целодневно медицинско обслужване. Храната на децата се приготвя ежедневно от професионални готвачи в кухненски блок от пресни и качествени продукти.

Екипът на Детска градина №174”Фют”  се грижи за стимулиране и развитие на индивидуалните особености на детето. Детето се поставя в различни ситуации, които му дават възможност за избор на дейности.  Педагози и помощен персонал се грижат за физическото, духовно и нравствено развитие на децата, гарантират тяхната сигурност, възпитават ги в дух на толерантност и екипна работа. Приобщават ги към българските традиции и национални ценности. Образователната дейност се организира и провежда в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищно образование и подготовка за училище.

 

В ДГ №174"Фют" се предлагат и допълнителни образователни дейности, в зависимост от предпочитанията на децата, които не са дейност на детската градина:

 

-          Плуване

-          Футбол

-          Карате

-          Шах

-          Латино и модерни танци

-          Народни танци

-          Приложни изкуства

-          Английски език

-          Логопедична диагностика и терапия

Детската градина организира ски училище, зелено  училище, образователни екскурзии. 

Приетите деца са разпределени в шест групи. 

За учебната 2019/2020 година разпределението на децата и групите е както следва:

  • една група за деца, родени 2016година
  • две групи за деца, родени 2015 година
  • една група за деца, родени 2014 година
  • две групи за деца, родени 2013 година

Линк към сайта на детската градина: http://www.dg174fiut.com/

ЗАПИСВАНЕ НА  КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА:

 Всеки работен ден от 9:00 до 13:00 ч. и от 14:00 до 16:30ч.

 Необходими документи: 

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 

2. Оригинали от: 

  • удостоверението за раждане на детето; 
  • лични  карти  на родителите; 

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличието на предимство. 

4. Медицински документи посочени в заявлението.  

Преди записване родителят задължително се запознава с   Правилник за дейността на детската градина. (http://www.dg174fiut.com/)

СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА за УЧЕБНАТА  2019/2020г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 ЮНИ  2019г. (ВТОРНИК) ОТ 17ч.

Ръководството на Детска градина №174”Фют” е на разположение на родителите за допълнителна информация и разяснения.

 

 

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА:

 

1.Здравна карта за дете /данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията  на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ОТ 2005Г ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В Р.БЪЛГАРИЯ/Д.в. бр.15/2005г./изд. МЗ, изм.  Д.в. бр.57/2009г./  За деца, посещаващи дет.ясли -  здравната карта от детската ясла!

2. Здравна профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето. Представя се при записване.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии / шигели, салмонели,ешерихия коли/, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване  на детето в детската градина.

4. Еднократен отрицателен резултат  от изследване на фецес и тиксо отпечатък  за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

5.Изследване на кръв и урина, извършени в едномесечен срок  преди постъпване на детето в детска градина - за деца непосещавали детска ясла.

6. Медицинска бележка за липса  на контакт със заразно болен, издадена от личен лекар на детето /бележката важи 3 календарни дни/.

Не се приемат деца без задължителните имунизации за възрастта! 

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ:

  • За повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен
  • За повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии
  • За повече от два месеца се представя отрицателен резултат за чревни паразити /фекална проба и скоч проба/,  съгласно Наредба №5 /2006г.на МЗ за диагностика , профилактика и контрол на местните паразитози

ДЕЦА С НЕПЪЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

 

 

Информация за детската градина на:www.cdg174fut.com