ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №125 Усмивка

Тип:ДГ
Номер:125
Име:Усмивка
Директор:Милена Ламбова
Район:Овча купел
Адрес:гр.София, ул. "Монтевидео" № 21
Комуникация:
8558771 8562998 ф.
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2400
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП100
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2700
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ВАЖНО !!! ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, РОДЕНИ 2017Г. ПРИЕМ НА І ГРУПА -2017 г. ЩЕ ИМА  ВЪВ ФИЛИАЛА НА ДГ 125 - БУЛ."НИКОЛА ПЕТКОВ" № 90 

 

ДГ № 125 "Усмивка" е разположена в 2 сгради: Централа, адрес ул."Монтевидео" № 21А и Филиал, с адрес бул."Н. Петков" № 90. e-mail:usmivkadet@abv.bg, 125dg.com

И в двете сгради няма възможност за обособяване на специализирани кабинети за работа с деца със СОП, както и специалисти, осъществяващи тази дейност.

В Централата има 3 групи. През учебната 2020-2021г. ще функционират: 1-ІI-ра група (деца родени 2016г.), 1 - ІІI-та гр. (родени 2015г.) и 1- ІV ПГ (родени 2014г.) 

Във Филиала има 2 групи. През учебната 2020-2021г.. ще функционират: 1 І-ва гр. (деца родени 2017г.) и 1 - ІІI-та гр. (родени 2015г.)

 

Към двете сгради на детската градина има обширни, затревени дворове, с обособени площадки за всяка група.

Детска градина "Усмивка" е позната с високото качество на отглеждане, възпитание и обучение на децата. Квалифициран екип от педагози и помощник-възпитателки се грижи, в спокойна и уютна среда, всяко дете да развива своята ярка и неповторима личност.

В своето устойчиво развитие, целите и идеите на проектите "Аз съм българче", "Вкусните градинки", "Здрави и умни", "Подари усмивка, раздай доброта" са неразривна част от цялостния живот в детската градина.

По желание на родителите се организират допълнителни образователни дейности:английски език, спортни танци, народни танци, футбол. лечебна физкултура, приложни изкуства.

В детска градина "Усмивка" посрещаме децата и родителите с усмивка и влагаме цялата си енергия, знания и опит за да бъде денят им ползотворен и спокоен.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ !!!

за новоприети деца:

  1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ;
  2. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ;
  3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в ДГ.