ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №118 Усмивка

Тип:ДГ
Номер:118
Име:Усмивка
Директор:Злателина Енева
Район:Сердика
Адрес:гр.София, ул. "Тайга" № 29
Комуникация:
02 936 7312
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2500
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред1900
Хронични заболявания300
СОП400
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред2400
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ГРАФИК, КАКТО СЛЕДВА:

СУТРИН: ОТ 09.00 ДО 12.00 ЧАСА

СЛЕДОБЯД: ОТ 14.00 ДО 16.00 ЧАСА

 

 

НЕОБХОДИМИ ЗДРАВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ:


1. ОРИГИНАЛ НА ЗДРАВНО - ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА НА ДЕТЕТО, ПОПЪЛНЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР;

2. ДОКУМЕНТ, ИЗДАДЕН ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР НА ДЕТЕТО ЗА ПЪЛЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН СТАТУС, ИЗПИСАН СЪГЛАСНО НАРЕДБА №15/2005 НА МЗ;

3. ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА КРЪВ И УРИНА, ИЗВЪРШЕНИ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ - САМО ЗА НОВОПРИЕТИ, КОИТО НЕ СА ПОСЕЩАВАЛИ ДРУГО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ;

4. МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСАТА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН, ИЗДАДЕНА НЕ ПО - РАНО ОТ 3 /ТРИ/ ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ /САМО ЗА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА/; 

5. ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТЕРИИ И ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ, ИЗВЪРШЕНО НЕ ПО - РАНО ОТ 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ -

     ЗА НОВОПОСТЪПВАЩИ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ И ЗА ДЕЦАТА , ОТСЪСТВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 /ДВА/ МЕСЕЦА.

 

ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ДВА ДНИ ПРЕДИ ТРЪГВАНЕ НА ДЕТЕТО НА ДЕТСКА ГРАДИНА.

ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ ПОПЪЛВАТ ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ И СЕ ЗАПОЗНАВАТ С ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА /ПО ОБРАЗЕЦ/.

ЗА ВЪПРОСИ: 02 936 7312

 


За учебната 2020/2021 година децата са разпределени, както следва:

·         една първа възрастова група /набор 2017 година/ - 26 деца;

·         една втора възрастова група /набор 2016 година/  - 26 деца;

·         една ПГ трета възрастова група /набор 2015 година/ - 26 деца;

·         една ПГ четвърта възрастова група /набор 2014 година/ - 28 деца.

 

В подкрепа на приобщаващото образование в ДГ №118 „Усмивка” има назначени психолог, логопед и помощник на учителя; ресурсен учител е осигурен от РЦПППО – София град.

 

Детското заведение предлага следните допълнителни образователни дейности:

·         английски език

·         народни танци

·         приложни изкуства

·         лечебна физкултура

·         футбол

 

 

За повече информация: https://dg-118.com/