ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №145 Българка

Тип:ДГ
Номер:145
Име:Българка
Директор:Лидия Владимирова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, бул. "Никола Мушанов" № 151
Комуникация:
028220663

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред0220
Хронични заболявания030
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания410
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред2200
Хронични заболявания100
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред2700
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред21--
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--

Информация за родители


Настъпващите промени в българското общество, присъединяването ни към съюза на Европа и глобализация на света са съпроводени, както всяка промяна с погубване на морални ценности и устои, изграждане на нов свят, с превес на материята над духа, поставяне на духовността в подчинение на материалните блага, разрушаване на идеали и налагане на пошлостта като културен еталон, ни принуждават да търсим нови пътища, за да открием, съхраним и дадем на децата си онова, което през всички промени ни е запазило като дух, етнос, култура, народ. 
Единствената опора, която имаме в момента е желанието и отговорността на българина да даде възможност на детето си за добро образование.

 

Детската градина, като първа стъпка в образователната ни система е длъжна да постави основите върху които ще се изгражда образоваността на новия човек. За това работим в Целодневна детка градина № 145.
Искаме децата ни да живеят и изградят един по хубав, справедлив и усмихнат свят.
Но засега той е само в детската градина!

 

Детската градина разполага с четири групи, всяка със самостоятелни занимални и спални помещения в уютна двуетажна сграда. Учителките, на които поверявате децата си, са с богат опит и квалификация и под техните грижи децата ще се научат да играят, разказват, пеят и танцуват.

 

Ако искате да научат и много други неща предлагаме и обучение по английски, народни, латино танци и йога за деца, под формата на допълнителни педагогически услуги.

 

Уважаеми родители,

Предлагам на Вашето внимание:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 145"Българка"

                                                        ПРИЕМ М. СЕПТЕМВРИ 2018г.

12.05.2018г. /събота/

Обявяване на списъците на новоприетите деца от първо класиране

- по e-mail на родителя

- в профила на детската градина в ИСОДЗ

- на място в Детска градина № 145"Българка"

15.05.18г. - 25.05.18г.

Записване на децата, приети на първо класиране

Записването може да се извърши  от 8.30ч. до 17.30ч. при директора на  ДГ № 145"Българка".

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление от родителя - бланка,която се попълва на място в детската градина

2. Оригинал и ксерокопие на:

- удостоверение за раждане на детето

- лични карти на родителите

3. Други документи, посочени в заявлението за записване.

При записването родителят се запознава с Правилника за дейността на детската градина и Правилника за вътрешния ред. Получава информация за необходимите медицински изследвания и документи за прием.

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Родителската среща с новоприетите деца, родени през 2015г. ше се проведе на 12.06.2018г. от 17,30 часа.

Ще ви очакваме!