ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №145 Българка

Тип:ДГ
Номер:145
Име:Българка
Директор:Лидия Владимирова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, бул. "Никола Мушанов" № 151
Комуникация:
028220663

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания110
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания410
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2210
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред24--
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група0--

Информация за родители


Настъпващите промени в българското общество, присъединяването ни към съюза на Европа и глобализация на света са съпроводени, както всяка промяна с погубване на морални ценности и устои, изграждане на нов свят, с превес на материята над духа, поставяне на духовността в подчинение на материалните блага, разрушаване на идеали и налагане на пошлостта като културен еталон, ни принуждават да търсим нови пътища, за да открием, съхраним и дадем на децата си онова, което през всички промени ни е запазило като дух, етнос, култура, народ. 
Единствената опора, която имаме в момента е желанието и отговорността на българина да даде възможност на детето си за добро образование.

 

Детската градина, като първа стъпка в образователната ни система е длъжна да постави основите върху които ще се изгражда образоваността на новия човек. За това работим в Целодневна детка градина № 145.
Искаме децата ни да живеят и изградят един по хубав, справедлив и усмихнат свят.
Но засега той е само в детската градина!

 

Детската градина разполага с четири групи, всяка със самостоятелни занимални и спални помещения в уютна двуетажна сграда. Учителките, на които поверявате децата си, са с богат опит и квалификация и под техните грижи децата ще се научат да играят, разказват, пеят и танцуват.

 

Ако искате да научат и много други неща предлагаме и обучение по английски, народни, латино танци и йога за деца, под формата на допълнителни педагогически услуги.

 

Уважаеми родители,

Предлагам на Вашето внимание:

 

Г Р А Ф И К

НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА  №145 ”БЪЛГАРКА”

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО

Всеки работен ден 8,30 -14,30

за периода 18 май 2020г.   -   29 май 2020г.  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

 
1. Заявление от родителя /типова бланка/от ИСОДЗ-получава се на място от директора
2. Оригинал от: 
- удостоверението за раждане на детето
- лични  карти  на родителите(или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице)
3. Допълнителни документи според критериите. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете - подсекция „Необходими документи".

 

За ваше удобство можете предварително до  уговорите по телефона запазване на точен час. Задължително е спазване на всички хигиенни изисквания, свързани с епидемичната обстановка в страната.

 

 

Задължителни медицински документи при постъпване на детето в детската градина след 15.09.2020г.:

1.    Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България ( обн. ДВ. бр.45 от 31.05.2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрастта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИО!

2.    Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;

3.    Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

4.    Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;

5.    Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.