ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №8 Проф. д-р Елка Петрова (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:8
Име:Проф. д-р Елка Петрова
Директор:Величка Попова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Ген. Стефан Тошев" , №34
Комуникация:
02/8592387 02/8597431

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред720
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3929
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група1--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4800
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група2--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред6000
Хронични заболявания1400
СОП100
Работна група3--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4100
Хронични заболявания4000
СОП000
Работна група3--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3800
Хронични заболявания5100
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред31--
Хронични заболявания3400
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

Записването на класираните деца ще се извършва в периода от 18.05.2020г. до 29.05.2020г. всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч. в административната сграда на детската градина при спазване на противоепидемичните мерки. Моля, поставяйте предпазна маска при влизане в сградата. На входа ще бъде осигурен дезинфектант за ръце.

Детска градина №8 "Проф. д-р Елка Петрова" се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 3 години до постъпването им в първи клас. Към детската градина има създадени и яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години. Детската градина се помещава в 4 корпуса, от които- 1 административен. В детската градина има общо 14 групи- 3 яслени и 11 градински.

 

За учебната 2020-2021 година групите ще бъдат разпределени по следния начин:

- Три яслени групи за деца, родени 2018г. и 2019г. В трите групи децата се разпределят смесено от двата набора.

- Две първи групи за деца, родени 2017г.

- Три втори групи за деца, родени 2016г.

- Три трети групи за деца, родени 2015г.

- Три четвърти групи за деца, родени 2014г.

 

 

В детската градина работят следните педагогически специалисти:

- Двадесет и двама учители

- Един педагог-детска ясла

- Един учител по музика

- Педагогически съветник

- Психолог

- Логопед

- Ресурсен учител

 

В детската градина се предлагат следните допълнителни педагогически услуги:

- Английски език

- Танци (народни и модерни)

- Футбол

- Художествена гимнастика

- Пиано

 

Организират се едноднвени екскурзии, летен лагер на море, зелено училище и зимен лагер със ски обучение.

 

Телефони за връзка : 8592387, 0884801421