ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №8 Проф. д-р Елка Петрова (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:8
Име:Проф. д-р Елка Петрова
Директор:Величка Попова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Ген. Стефан Тошев" , №34
Комуникация:
02/8592387 02/8597431
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1800
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група1--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред5100
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група2--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред6100
Хронични заболявания1400
СОП100
Работна група3--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4100
Хронични заболявания4000
СОП000
Работна група3--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3800
Хронични заболявания5100
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред3100
Хронични заболявания3400
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

E-mail : odz8tt@yahoo.com

 

Уважаеми родители ,

 

Родителската среща за всички новозаписани деца с прием от м. Септември ще се състои на 11.06.2019г (вторник) от 16:30ч. в музикалния салон на ДГ №8 (административна сграда-втори етаж).

Заповядайте!


  Детска градина №8 "Проф. д-р Елка Петрова" се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 3 години до постъпването им в първи клас. Към детската градина има създадени и яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години. Детската градина се помещава в 4 корпуса, от които- 1 административен. В детската градина има общо 14 групи- 3 яслени и 11 градински.

  За учебната 2019-2020 година групите ще бъдат разпределени по следния начин:

  - Три яслени групи за деца, родени 2017г. и 2018г. В трите групи децата се разпределят смесено от двата набора.

  - Три първи групи за деца, родени 2016г.

  - Три втори групи за деца, родени 2015г.

  - Три трети групи за деца, родени 2014г.

  - Две четвърти групи за деца, родени 2013г.

   

   

  В детската градина работят следните педагогически специалисти:

  - Двадесет и двама учители

  - Един педагог-детска ясла

  - Един учител по музика

  - Педагогически съветник

  - Психолог

  - Логопед

  - Ресурсен учител

   

  В детската градина се предлагат следните допълнителни педагогически услуги:

  - Английски език

  - Танци (народни и модерни)

  - Футбол

  - Художествена гимнастика

  - Пиано

   

  Организират се едноднвени екскурзии, летен лагер на море, зелено училище и зимен лагер със ски обучение.

   

  Телефони за връзка : 8592387, 0884801421