ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №76 Сърничка (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:76
Име:Сърничка
Директор:Петя Янкова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 4", ул. "Детска мечта", №20
Комуникация:
http://dg76.bg
02/875 51 46
odz76@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред3810
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред5000
Хронични заболявания500
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2900
Хронични заболявания2800
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4310
Хронични заболявания1400
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред3480
Хронични заболявания1900
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

      Уважаеми родители,

Записването на класираните деца за уч.2019/2020г. ще се извършва от директора на ДГ№ 76 "Сърничка" в определените от ИСОДЗ срокове в основната сграда  всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа.

Каниме родителите на записаните деца на родителска среща на тема:"Адаптацията на новопостъпилите деца"при следния график:

На 04.06.2019г. /вторник/ от 17,30 часа за приетите деца в основната сграда, в зала по музика.

на 05.06.2019г. /сряда/  от 17,30 часа за приетите деца в сграда - 2, в актова зала.

Уважаеми родители,

Благодариме Ви, че избрахте ДГ№76 "Сърничка" за детска градина на Вашето дете. Очакваме Ви!

С уважение,

Петя Янкова - директор

 

  ДГ №76“Сърничка“е общинска детска градина. Намира се  в ж.к.”Младост” 4, ул.“Детска мечта“ № 20.  В нея функционират 10 групи, от които 9 групи детска градина и 1 група ясла. В яслената  група се приемат деца от 1 до 2,5 години, а градинските групи се посещават от деца от 2,5 до 7-годишна възраст. За учебната 2019/2020 година  ще бъдат обособени следните възрастови групи:

випуск 2013 - 2  ПГ-6 годишни  - 66 деца;

випуск 2014 - 2 ПГ -5 годишни - 61 деца;

випуск 2015  - 2 групи - 60 деца;

випуск 2016 - 2 групи - 57 деца;

випуск 2017-  1 група „вариант“ - 28 деца / за деца родени І полугодие на 2017г./

випуск  2017 и 2018 - 1  яслена група/сборна/ - 26 деца./за деца родени ІІ полугодие на 2017г./

         Екип от висококвалифицирани педагози, медицински сестри и помощен персонал се грижи за децата с много внимание и любов. В ДГ №76 "Сърничка" е сформиран Екип за подкрепа, в който работят психолог,  логопед и ресурсен учител. Те  работят с децата със специални образователни потребности както и с деца,които имат нужда от тяхната помощ, за което не се заплаща. В ДГ№76 няма специални групи.

         Организацията на работа в детската градина е целогодишна. Престоят на децата е целодневен от 7.00 до 19.00 часа, като им се осигурява четирикратно хранене - закуска, допълнителна закуска в 10 часа, обяд и следобедна закуска, които са съобразени с всички изисквания за здравословен начин на хранене в предучилищна възраст. Учебни занимания се водят и сутрин и след обяд, като се редуват с много и разнообразни допълнителни  образователни дейности, както и с много игри и развлечения.  Гостуват ни със свои постановки и  куклени театри, шоу програми, илюзионисти, детско кино.

           В ДГ №76 се осъществява богата и разнообразна възпитателно-образователна работа, като нейният приоритет е всестранното и пълноценно изграждане на детската личност. Работи се по разработена от педагогическия екип на детската градина програма и се използват интерактивни дъски във всички групи. Ползват се и други учебни помагала - индивидуални книжки за децата, дидактически табла, сборници, енциклопедии и др., които се избират ежегодно от учителите. Във всяка група има лаптоп с интернет и телевизор с кабелна телевизия.

             В детската градина се провеждат и допълнителни образователни дейности, извън учебния план. Участието в тях става по желание на родителите и се заплаща отделно от таксата за детска градина, която се определя в съответствие със Закона за местните данъци и такси и в момента е 60 лева. Тези дейности са :

- Английски език

- Немски език

- Приложни изкуства

- Плуване

-  Художествена гимнастика

-  Български народни танци

-  Модерни  танци

-  Модерен и класически балет

-  Футбол

     Материалната база в ДГ№76 е много добра. За провеждане на качествен образователен процес разполагаме с: музикален/физкултурен салон, площадка по БДП, открита сцена, плувен басейн, футболно игрище, кабинет на психолог, логопед, ресурсен учител, кабинет за ранно чуждоезиково обучение, кабинет по приложни изкуства, индивидуални занимални за всяка група, индивидуални спални помещения за всяка група  за следобеден сън със самостоятелни легла за всяко дете, индивидуални офиси за помощник-възпитателите с миялни машини и съответно оборудване, просторен двор за отдих, игри и обучение за всяка група, здравен кабинет, собствена кухня, осигуряваща здравословно хранене, пералня, видеонаблюдение на входовете и на двора, система за достъп в сградата.

       Много желани и обичани от децата са екскурзиите, както  и лагерите, които организираме - ски-училище през зимата, зелени училища през пролетта и есента  и летен лагер.

       Приемът в ДГ №76 се осъществява съгласно НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.


e-mail:odz76@abv.bg
web сайт: http://dg76.bg/

С уважение,

Петя Янкова - директор на ДГ№76 "Сърничка"