ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №168 Слънчогледи

Тип:ДГ
Номер:168
Име:Слънчогледи
Директор:Надежда Тончева
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Постоянство" , №9
Комуникация:
02/8720993
02/8730380
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред5300
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред5500
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред4550
Хронични заболявания000
СОП600
Работна група0--

Информация за родители

На внимание на родителите

ДГ № 168 "Слънчогледи" е първа "зелена" детска градина в гр.София.

Детската градина е открита през 1965 г., а през 2010 г. е разширена, като е построена нова

модерна сграда и изцяло реконструиран, озеленен и оборудван с нови и модерни уреди за

игри двор. Всички групи са оборудвани с интерактивна и компютърна техника.

Детската градина разполага с басейн, музикален и физкултурен салон, където се възпитават

деца от 3 до 7-годишна възраст разпределени в 9 възрастови групи.

Седем от групите се намират в основната сграда на ДГ, която се намира на ул."Постоянство" № 9.

Две групи се намират в близост до основната сграда на ул."Андрей Николов" № 254 и на ул."Лидице" № 261.

Учебно-възпитателният процес и грижите за децата се осъществяват от висококвалифициран педагогически персонал.

В ДГ № 168 "Слънчогледи" се предлагат допълнителни педагогически услуги, които се заплащат от родителите:

- изучаване на английски език;

- танци ( модерни и народни);

- футбол;

- плуване.

Редовно с децата се провеждат екскурзии, зелени училища, ски училища и летен лагер на Черно море.

В детската градина се спазват определените в нормативните документи санитарно-хигиенни изисквания за провеждане

на качествен и пълноценен учебно-възпитателен процес.

Допълнителна информация за ДГ № 168 всеки родител може да получи от сайта : sunflowers168.eu

През учебната 2020/2021 година в централната сграда групите ще са разпределени както следва:

- две първи групи (родени 2017г.) общ брой - 54 деца;

- две втори групи (родени 2016г.) общ брой - 52 деца;

- една трета  група (родени 2015г.) общ брой - 28 деца;

- две четвърти групи (родени 2014 г.) общ брой 66 дете;

За децата със СОП в детската градина има сформиран екип от РЦПППО София-град.

График на дейности, свързани с класиране и записване на децата в ДГ № 168 за учебната 2020/2021 година:

За централната сграда ще бъдат приети 54 деца родени 2017 г. по общи критерии -32 деца , по  социални критерии -14 деца, 4 деца с хронични заболявания и 4 деца със СОП.

Прием - м. септември 2020 г.

Обявяване на  свободни места на 16.03.2020г.;

Първо класиране на 15.05.2020 г.;

Обявяване на списъците от първото класиране  на 16.05.2020г.:

- по  e-mdil поща на родителя;

- в профила на детската градина в kg.sofia.bg

Записването на децата, ще се извършва в централната сграда на ул."Постоянство" № 9.

Записването на децата, приети на първо класиране ще се извършва в периода 18 май - 29 май 2020 г.

от 9:00 ч. до 12:00 ч.  и от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Задължителни документи:

1. Заявление от родител (типова бланка);

2. Удостоверение за раждане ( оригинал + копие);

3. Допълнителни документи, удостоверяващи наличие на предимство

( ТЕЛК решения за съответно заболяване -оригинал+копие и др. документи по заявление).

При записване родителите се запознават с:

1. Правилника за дейността на ДГ № 168 ( качен на сайта на ДГ sunflower168.eu )

2. Списъка на медицинските изследования и документи необходими при постъпване в ДГ.