ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №79 Слънчице (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:79
Име:Слънчице
Директор:Елеонора Стоименова
Район:Студентски
Адрес:гр.София, ул. "Джон Ленън", № 10
Комуникация:
8682149
8681312
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група1--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2900
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група2--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред9300
Хронични заболявания1000
СОП300
Работна група2--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред7300
Хронични заболявания1300
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3600
Хронични заболявания3300
СОП400
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2400
Хронични заболявания2600
СОП500
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина №79 „СЛЪНЧИЦЕ”

гр. София, ул. ”Джон Ленън” № 10

тел./факс: (02)868-21-49; e-mail: dg_79@abv.bg

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

2019/2020  ДГ № 79 „СЛЪНЧИЦЕ“

График родителски срещи по групи:

група             ден      час      Преподаватели / м.с.
Първа ясла 25.09.19 17:30 Симеонова, Петрова
Втора ясла 25.09.19 17:00 Методиева, Христова
Първа А гр. 19.09.19 17:30 Ковачка, Чугунова
Първа Б гр. 25.09.19 18:00 Петрунова, Николова
Първа В гр. 26.09.19 17:00 Манова,
Първа Г гр. 19.09.19 17:00 Танева, Панова
Втора А гр. 19.09.19 18:00 Костадинова, Стоичкова
Втора Б гр. 18.09.19 17:00 Иванова, Петрова
Втора В гр. 18.09.19 17:30 Нешкова, Медарова
Трета ПГ А гр. 18.09.19 18:00 Иванова, Цветкова
Трета ПГ Б гр 17.09.19 17:00 Янева, Апостолова
Четвърта ПГ А гр 17.09.19 17:30 Бонева, Цветкова
Четвърта ПГ Б гр 17.09.19 18:00 Кънева, Каменова

 

Образователно-възпитателната работа с децата в ДГ №79 "Слънчице" се извършва в единадесет градински и две яслени групи. Високо отговорния и квалифициран персонал работи за "Изграждане на европейски модел на поведение у децата на основата на народностните и християнски морални норми, използвайки фолклорното, музикално и словесно творчество".

Целта е "Овладяване от децата на похвати за успешна интеграция и социализация чрез системата от национални ценности".

ДГ № 79 "Слънчице" разполага с кабинети  по: пластика, англ.език,  компютри,  музика,  БДП, логопедични услуги, ресурсно подпомагане. Зала по психомоторика, аула за тържества, плувен басейн, физкултурен салон.

 В Детска градина № 79 "Слънчице" се работи по два проекта "Еразъм+":

1.Проект „ Заедно в училище и в живота“

№ 2018-1-РТ01-КА229-047538

Период на изпълнение – 01.09.2018 – 31.08.2020г.

Проектът третира проблемите на работа с деца със СОП и деца с обучителни проблеми в предучилищна и училищна възраст / 4-12 години/.

Проектът  се реализира  чрез  мобилности/ обучения за педагогическия състав/ и съпътстващи дейности.

 

2.Проект“Верижна реакция“

№ 2018-1-PL01-КА229-050669

Период на изпълнение – 01.09.2018 – 31.08.2020 г.

Проектът е свързан с включване на иновативни подходи в преподаването на учебното съдържание при  деца и ученици в предучилищна и училищна възраст / 4-15 г./. В този проект фокусът е – включване на велоспорта и колоезденето като  инструментариум за разнообразяване на учебното съдържание и съчетаване на престоя на децата в социалните мрежи с получаване на полезни знания и  придобиване на практически умения.

Проектът  се реализира  чрез  мобилности/ обучения за педагогическия състав/ и съпътстващи дейности.

В детското заведение срещу заплащане се предлагат и следните допълнителни педагогически услуги: английски език, плуване, приложни изкуства, футбол, карате, латино танци, народни танци, балет, гимнастика,  йога, логопед.

За повече информация на тел: 0884/801655

В детската градина има работещ екип по приобщаващо образование - психолози, логопед и ресурни учители които са назначени на щат в детското заведение.

  

Татко и мама заедно в час!

Да бъдеш родител е трудно! В този сложен житейски проект много често се налага първо да действаш, а после да мислиш. Всички се учим в движение и понякога от грешките си.

Да бъдеш подготвен за предстоящото дава увереност, а няма нищо по-здраво за децата ни от уверени в себе си родители.

През учебната 2018/2019 година, Ви предлагаме възможността да говорим по конкретни теми:

Родителски стилове на възпитание?

24.09.2018 г. - 17:30 часа

Ролите на майката и бащата в различните етапи от психо-емоционалното развитие на детето

29.10.2018 г.  - 17:30 часа

Граници и йерархична структура в семейството

26.11.2018 г.  - 17:30 часа

Как да подкрепим детската автономност

17.12.2018 г. - 17:30 часа

Комуникацията родители и учители -

28.01.2019 г. - 17:30 часа

Заповядайте на отворена дискусия с психолога на Детската градина и гост специалист по фамилна терапия!

 

Желателно е присъствието и на двамата родители!

Линк – odz79.net