ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №87 Буката

Тип:ДГ
Номер:87
Име:Буката
Директор:Албена Иванова
Район:Триадица
Адрес:гр.София, ул. "Цар Петър I", № 5
Комуникация:
9543064 9526804

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания200
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания300
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5000
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група2--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5300
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред25--
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ДГ №87 "Буката" е публична общинска собственост и се намира на територията на район "Триадица", кв. "Буката". Сградата е масивна, четириетажна.

Детската градина работи със седем групи - пет в централната сграда и две в сградата на "Христо Ботев" № 14 и на "Тунджа" № 33.

Групите са настанени в удобни и просторни помещения, отговарящи на всички саниторно - хигиенни изисквания и интериорни решения подходящи за деца. Дворът е малък, но закътан между съседните кооперации и високата му ограда го изолира много добре и създава една спокойна и идилична обстановка за децата с много естествена зеленина и площадки за всяка група. Детската градина разполага с физкултурен и музикален салон.

ДГ №87 "Буката" осигурява условия за развитие на свободни, физически здрави, духовно богати детски личности с равен достъп в първи клас.

Най-съществените елементи от образователния процес са насочени към:
- Здравно-хигиенно и двигателно-сетивно развитие на детето;
- Познавателно развитие;
- Овладяване на българския език и развитие на речта;
- Социално развитие, като реална възможност за адаптация;
- Усвояване на математически представи;
- Естетико-художествено и емоционално-волево развитие;

За децата се грижи квалифициран екип с голям професионален опит- един главен учител, тринадесет учители, един учител по музика. В подкрепа на приобщаващото образование  в детската градина има назначени двама помощник на учителя. За работа с деца със СОП са осигурени - психолог, логопед и ресурсен учител от РЦПППО.

Информация за учебната 2019-2020г.

Уважаеми родители от месец септември 2019г. в ДГ № 87 "Буката" ще работят седем групи:

1 първа група набор 2016 г. в централната сграда - 25 деца

1 първа група набор 2016 г. във филиал "Хр Ботев" № 14 - 25 деца

2 втори групи набор 2015 г. в централната сграда - 61 деца

2 подготвителни групи - 5 годишни - набор 2014 - 59 деца

1 подготвителна група - 6 годишни - набор 2013 въвъ филиал "Тунджа" № 33 - 33 деца

 

Родителите и децата от ДГ № 87 "Буката" имат възможност за избор и на допълнителни образователни дейности:
- английски език;
- френски език;
- футбол; 
- народни танци;
- латино танци.

www.kgbukata.bg

Работното време на ДГ №87 "Буката" е от 7.00 ч. до 19.00 ч.

От Ръководството