ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №65 Слънчево детство (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:65
Име:Слънчево детство
Директор:Виталия Коцева
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Ал. Момчев", №2
Комуникация:
02 870 31 67
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред4400
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред7402
Хронични заболявания400
СОП030
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред4900
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред4700
Хронични заболявания2710
СОП100
Работна група5--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред4600
Хронични заболявания3500
СОП300
Работна група22--

Информация за родители
 До родителите на класираните деца за учебната 2020/2021 г.
 Приемно време за записване на класираните от ИСОДЗ
от 8.00 ч. до 15.00 ч. всеки работен ден


През учебната 2020/2021 г. групите в ДГ №65 ще бъдат разпределени по възраст, както следва:

  • 3 броя яслена група - набор 2018 и  2019 г. /броя на свободните места по набор са обявени в ИСОДЗ/
  • 3 броя първа група - набор 2017 г. (децата са приети и по служебен ред се прехвърлят от 01.09.2020 г. в детската градина) r. Обявен е  прием за набора  в ИСОДЗ.
  • 2 броя втора група - набор 2016 г.
  • 3 броя подготвителна група за петгодишни деца  - набор 2015 г.
  • 3 броя подготвителни групи за шестгодишни  деца - набор 2014 г.
       Към ДГ №65 има назначен психолог и логопеди.
       Детската градина е одобрена и работи по два проекта финансирани по  "Оперативна програма към ЕС - Еразъм + "
        Повече информация за организацията и дейността  на ДГ № 65 "Слънчево детство" можете да получите на  нашият сайт  - https://dg65.bg
      

Тук слънцето живее !

.....И държи ни в чуден плен,
всеки отминаващ ден
в летен пек и зимен мраз,
слънцето е винаги при нас !


В ДГ №65 “Слънчево детство“ се осъществява прием на деца за детска ясла в 3 групи (от 1 до 2,6 години) и в детска градина в 11 възрастови групи за деца от 3 годишна възраст до постъпване в първи клас.

Призванието на колектива на детското заведение е да предостави възможност на всяко дете да се радва и да преживее щастливо всеки миг от детството си, да расте със самочувствие, че е значимо, обичано, ценено.

Целта ни е :
- да възпитаваме честни и добри хора 
- да ги научим да мислят критично 
- да натрупат голям запас от знания - да откриват и решават проблеми
- да бъдат творци с развито въображение.

В зависимост от насочеността, способностите и изискванията на родителите ние изграждаме индивидуална система за: възпитание, образование, творчество и сътрудничество, превръщайки детското заведение в любимо място за децата.

В ДГ №65 Слънчево детство" се осъществява възпитателно - образователна дейност по утвърдени от МОН програми, а високо квалифицирани медицински специалисти и детски педагози гарантират от най-ранна възраст развитието на индивидуалните творчески възможности на всяко дете и просперитет.