ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №148 Слънце

Тип:ДГ
Номер:148
Име:Слънце
Директор:Марияна Янкова
Район:Подуяне
Адрес:гр.София, ул. "Hеофит Бозвели", №26
Комуникация:
9450138 9450126

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2600
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред27--
Хронични заболявания100
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

 

ДГ № 148 “ Слънце “/ бивша № 117/ е открита на 02.04.1962 г. Разполага със слънчева
двуетажна сграда, построена специално за нуждите на детската градина. Дворът е
много добре озеленен. В него са оформени площадки за игра,даващи възможности и
за упражнения по баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса, колоездене и др.
В детската градина се отглеждат, обучават и възпитават деца от 3-годишна
възраст до постъпването им в І-ви клас. Приетите деца са разпределени по
възраст в 4 целодневни групи / първа, втора, трета подготвителна и четвърта подготвителна /.
Всяка група разполага с добре обзаведени многофункционални помещения, в
които са обособени разнообразни кътове за занимания и игри.
Квалифициран екип от директор, 8 детски учители,учител по музика,медицински 
сестри, помощник- възпитатели и помощен персонал, обгрижват с много обич
малчуганите. Служителите полагат усилия за оформянето и поддържането на
спокойна,уютна и развиваща среда, в която всеки ден за децата да бъде различен
и изпълнен с полезни и приятни часове.
В ДГ № 148 “ Слънце “ децата получават :
-сигурност и подкрепа;
-уважение и пълноценно общуване;
-целенасочена предучилищна подготовка;
-право на избор и изява.
По избор на родителите се осигуряват допълнителни занимания :
-логопед:
-английски език;
-спорт-джудо;футбол;спортни танци;ски училище.

Активна дейност имат Клуб на родителя, Клуб ЕКО148, Клуб "Млад пътешественик", Клуб на "Нещотърсачите",

Клуб "Да съхраним традицията българска" и др.

При нас уважението,усмивката и веселието имат специален статут, защото
вярваме, че са заразителни и зареждащи с доброто и искрите, които носят.
В името на децата се стремим да спечелим всеки родител за партньор,тъй като
сме убедени, че заедно можем да постигнем всичко, което пожелаем.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Дейности, свързани с класиране и записване на децата в ДГ№148:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

Документи, съгласно информацията, която родителите са посочили в профила си при кандидатстването.

Медицински документи  с изследвания за постъпване в детска градина.

 

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ:

в указания за всяко класиране срок,

всеки ден от 8.30 до 12.30