ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №63 Слънце (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:63
Име:Слънце
Директор:Мариела Григорова
Район:Сердика
Адрес:гр.София, ул. "Стария кладенец" № 2
Комуникация:
02/9367091

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред802
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред1802
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред3400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред3300
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5400
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4600
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред29--
Хронични заболявания000
СОП400
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ДГ №63  се намира в район "Сердика", кв. "Бенковски" и носи името “Слънце” като символ на местоположението си - тихо и слънчево място в  екологично чист и спокоен квартал.

Новопостроената  сграда на детската градина е  с прекрасни условия за възпитание и обучение  на деца от предучилищна възраст и е съобразена с всички санитарно-хигиенни изисквания. В просторните и светли помещения се възпитават и обучават деца от 1 до 7 годишна възраст, разпределени в две яслени и шест градински групи. Просторният двор е изпълнен с разнообразна  растителност.  Обособени са площадки за всяка възрастова група с различни уреди и беседки ,което е едно от нещата, които носят радост на децата в ДГ №63"Слънце'

С много любов и професионализъм опитния персонал  на ДГ № 63 възпитава в добродетелност и подготвя своите възпитаници за  плавен преход от ранното детство към училищната готовност.

Дневният режим осигурява двигателна активност и разнообразни дейности, съобразно възрастовите особености и индивидуални потребности на децата.


Нашите приоритети са:
Най-важното за всяко дете е да бъде здраво, знаещо и радостно.
Осигуряване на емоционална и творческа среда - стимулираща детската индивидуалност и развитие.

  Броят на групите в детската градина  по раждане  е 8 .  

1 ясла  набор 2017

1 ясла набор 2017 и 2018
1 група набор 2016  

2 групи набор 2015    

2 групи набор 2014      

1 група набор 2013

Брой деца  в групите по година на раждане:

Ясла Б набор 2017-23 деца

Ясла А набор 2017 и 2018-22 деца
Първа група набор 2016-25 деца

Втора А група 2015-22 деца- 2015 и 3 деца 2016

Втора Б група 2015-19 деца 2015 и 9 деца 2016

Трета  А група 2014-27 деца 2014 и 1 дете 2015

Трета  Б група 2014-21 деца 2014 и 8  деца 2015

Четвърта група набор 2013-32 деца 2013 и 1 дете 2011

В ДГ 63 Няма група за деца със специални образователни  потребности.

В ДГ № 63 "Слънце" има назначен психолог осигурен от детската градина,

има ресурсен учител назначен от ресурсен център ,

има назначен помощник на учителя назначен от детската градина.

Детската градина участва  по проект BG05M20P001-2.010  "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" :
 Дейност 1 и Дейност 2

www.dg-63.eu

ДОД:

Английски език,

Приложни изкуства

Народни танци

Латино танци 

Футбол
Художествена гимнастика

    

 

 

В А Ж Н О !!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Прием на документи и записване на класираните деца  в ДГ №63 "Слънце", район Сердика, ул. Стария кладенец № 2,, от 8,00 до 16,30 часа.

Телефони за контакт:02/936 70 91, 0886 64 87 84, e-mail: dg_63@abv.bg 

от ръководството на ДГ №63 "Слънце"

 

В А Ж Н О !!!!!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предоставяме на Вашето внимание информация относно медицински изследвания за детска градина:

Сроковете за валидност на лабораторните резултати за прием в детска градина са нормативно определени в Наредба № 26 / 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и в Наредба № 3 / 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.


ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ЯСЛА:

 1.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.

2.Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата.

3.Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата.


ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА:

1.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

2.Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.


ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА ИЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА за повече от 30 дни, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен./,

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ЗА  повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити


ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

Медицинска бележка от личен лекар задължително се представя, когато медицинската сестра в детската градина е върнала детето поради заболяване. 

Медицинска бележка, представена за извиняване на отсъствия задължително трябва да съдържа диагноза и период на домашно лечение, подпис и печат.

Резултатите от паразитологичните тестове стават готови за два работни дни.

Резултатите за микробиологично изследване стават готови за три работни дни.

Всяка учебна година се представя в детската градина нова здравно-профилактична карта, с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони на родителите за контакти, от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. 

Необходими документи за прием на децата от яслени групи:

1. Васерман на един от родителите - до 6 месеца преди датата на постъпване;

2. Микробиологично и паразитологично изследване - до 15 дни преди постъпване;

3. Изследване кръв и урина - до 7 дни преди постъпване;

4. Бележка за контакт с остри заразни заболявания - до 3 дни преди постъпване.

от ръководството на ДГ №63 "Слънце"

 

 Директор: М. Григорова
моб. тел.: 0886 64 87 84
стационарен тел. за връзка: 02 936 70 91