ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №29 Слънце (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:29
Име:Слънце
Директор:Елвира Омайникова
Район:Изгрев
Адрес:гр.София, ул. "Тодор Стоянов", №18
Комуникация:
02/8708388

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1301
Хронични заболявания110
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2402
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред7900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред5010
Хронични заболявания110
СОП020
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред6300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред80--
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Сайтът на ДГ № 29 "Слънце" е: www.odz29.com . В него може да видите важна и полезна за Вас информация за детската градина.

 

Детска градина № 29 "Слънце" е открита на 22.05.1981 година. 

Разполага с: плувен басейн, музикален салон, оборудван физкултурен салон, кабинет по английски език и безопасно движение, кабинет за психолог, ателие по приложни дейности, детско футболно игрище със специално изградена трибуна и баскетболно игрище. Дворът на детската градина е с добре поддържани тревни площи; има много декоративни дървета, храсти и цветя; има обособени площадки за всички групи, оборудвани с различни спортни уреди, нови пейки, сенници и детски къщички. 
В детската градина се отглеждат деца от яслена група до постъпването им в І - ви клас. ДГ №29 функционира с 2 яслени и 9 градински групи. За децата се грижат високо квалифицирани магистри по педагогика с V, IV и III професионално квалификационна степен.
От 1983 година детската градина става база към Софийски университет "Св. Климент Охридски " - Факултет за начална и предучилищна подготовка, а от 1998 година и към катедра Обща педагогика.

   


На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство”  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето!  Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

 

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.


ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА
ДГ № 29”СЛЪНЦЕ” СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН ЧАС

 

Понеделник  -  петък

9.00ч. – 12.00ч.   и    от 13.00ч. до 16.00ч.

Телефон за допълнителна информация:

 02 870 62 28

ВАЖНО !!! 

Във връзка с отмяна на извънредното положение Ви уведомяваме, че записването на приетите деца в ДГ № 29 „СЛЪНЦЕ“ ще се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.

Срокът за записване на класираните деца е от 18 май 2020 г. до 29 май  2020 г.

 

 

 Постъпването на новоприетите деца е от 15 септември, поетапно, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за градинските групи, като родителите на детето трябва да се представят следните документи:

- Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето;
- Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
- Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
- Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
- Изследване с отрицателна реакция по Васерман  на единия от родителите, извършено в 6–месечен срок преди постъпване на детето в яслена група, съгласно Наредба № 26 от 18.11.2008 за организация и дейността на детските ясли на МЗ.
- Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

 

 

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че на основание чл.24 от ЗАКОН за предучилищното и училищно образование (Указ №184) считано от 01.08.2016 година, Обединено детско заведение №29 "Слънце" се преименува в Детска градина №29 "Слънце".

 

Уважаеми родители,

За децата, които посещават ДГ №29, след ваканцията е необходимо да представят следните медицински документи:

1. Лична здравна профилактична карта издадена от лекар

2. Медицинска бележка за ОЗЗ (важи три дни от датата на издаването)

3. При отсъствие от детското заведение повече от два месеца е необходимо да се направи изследване за чревни паразити и перианален отпечатък.