ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №136 Славия

Тип:ДГ
Номер:136
Име:Славия
Директор:Стефка Илиева
Район:Красно село
Адрес:гр.София, бул. "Цар Борис III" № 130
Комуникация:
8551568
8551468

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4500
Хронични заболявания400
СОП040
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4800
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5000
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5200
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред19--
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

 

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ №136 "СЛАВИЯ"

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЗАПИСВАНЕТО

всеки работен ден от 8,00 до 14,00 часа за период 18.05-29.05.2020

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление от родителя /типова бланка/ от ИСОДЗ-получава се на място от директора;

2.Оригинални документи:

-удостоверение за раждане на детето;

-лични карти на родителите /или нотариално заверено пълномощно, ако записването се извършва от упълномощено лице/;

3.Допълнителни документи според критериите. Списък на вида и съдържанието на документите, които трябва да се представят при записване е даден в профил на детето-секция "Необходими документи";

ЗА ДА ПАЗИМ ВЗАИМНО ЗДРАВЕТО СИ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ СПАЗВАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИОЛОГИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ- ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ, ПРЕДПАЗНИ МАСКИ!

 

 

 

 

Здравейте!
ДГ№136-"Славия" е учебно-възпитателно заведение за културно-възпитателна и
образ. дейност, център за развитие творческия потенциал на децата и успешната
им социализация.
Разположена в парка пред стадион"Славия" градината разполага с 8дка озеленен
двор и обособени детски площадки.В двора растат борове, кестени, липи, брези,
люляци, магнолия, японска дюля. Тази разнообразна растителна среда
благоприятства екологичното и физич. възпитание на децата.
Дейността на детското заведение, реализирана със съдействието на целия екип,
е насочена към изграждане на личностната идентичност на децата при запазване
уникалността на детството, уважение на детското достойнство, максимално
развитие потенциала на всяко дете и осъществяване приемственост в подготовката
за училище.

Ежегодно за децата се организират ски-училища и летен лагер на море.
Годишните изяви на школите по танци, английски език, футбол, плуване, йога, хандбал с участието на децата
представляват фестивал на детското творчество.
ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ЗАЩИТИМ ПРАВОТО НА ДЕЦАТА ВИ ЗА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО И УСПЕШЕН
СТАРТ!