ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №136 Славия (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:136
Име:Славия
Директор:Стефка Илиева
Район:Красно село
Адрес:гр.София, бул. "Цар Борис III" № 130
Комуникация:
8551568
8551468
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред1800
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4600
Хронични заболявания000
СОП130
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5000
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5200
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред1900
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

 

 

ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА КЛАСИРАНИ В ДГ №136 НАБОР 2016,
ПРИЕМ М. СЕПТЕМВРИ 2019 г. 

 ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

 от 13 май 2019г. - 23 май 2019 г.

 от 8,00 - 16,00 часа 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление от родителя – бланка, която  може да бъде изтеглена от профила на детето в ИСОДЗ или на място при директора на ДГ №136.

2. Всички необходими документи, удостоверяващи наличието на заявените критерии.

При записване родителят се запознава с:  

1. Правилник за дейността на детската градина. 

2. Списък на медицинските изследвания и документи за прием. 

На 12.06.2019 от 17,00часа ще се проведе среща с родителите на новоприетите деца, родени 2016г.

 

Здравейте!
ДГ№136-"Славия" е учебно-възпитателно заведение за културно-възпитателна и
образ. дейност, център за развитие творческия потенциал на децата и успешната
им социализация.
Разположена в парка пред стадион"Славия" градината разполага с 8дка озеленен
двор и обособени детски площадки.В двора растат борове, кестени, липи, брези,
люляци, магнолия, японска дюля. Тази разнообразна растителна среда
благоприятства екологичното и физич. възпитание на децата.
Дейността на детското заведение, реализирана със съдействието на целия екип,
е насочена към изграждане на личностната идентичност на децата при запазване
уникалността на детството, уважение на детското достойнство, максимално
развитие потенциала на всяко дете и осъществяване приемственост в подготовката
за училище.

Ежегодно за децата се организират ски-училища и летен лагер на море.
Годишните изяви на школите по танци, английски език, футбол, плуване, йога, хандбал с участието на децата
представляват фестивал на детското творчество.
ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ЗАЩИТИМ ПРАВОТО НА ДЕЦАТА ВИ ЗА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО И УСПЕШЕН
СТАРТ!