ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №193 Славейче

Тип:ДГ
Номер:193
Име:Славейче
Директор:Катя Цолова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Kап. Тодор Hочев", № 30
Комуникация:
028623049
024274045
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4500
Хронични заболявания400
СОП110
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания300
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5800
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2160
Хронични заболявания100
СОП110
Работна група0--

Информация за родители

          Градината е открита през 1968 година и вече повече от 50 години приютява малките палавници. Сградата е специално построена за детско заведение върху общинска територия и разполага с 2 занимални, 2 спални, 4 занимални-спални, салон по музика, кабинети по приложно изкуство, ресурсно подпомагане и чуждоезиково обучение, салон за спортни занимания, кухненски блок и административен сектор.

           Екипът на ДГ №193 работи за осигуряване на необходимите условия за физическо, духовно и нравствено развитие на детето, гарантират неговата сигурност, възпитават го в дух на толерантност, приобщаваг го към българските традиции и общочовешки ценности. Образователната дейност се организира и провежда в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка за училище от квалифицирани и опитни педагози - 12 учители и 1 учител по музика. Осигурено е целодневно медицинско обслужване.  За децата със специални образователни потребности е осигурено подпомагане на личностното развитие от РЦПППО.

           Дворът на ДГ №193 е много добре озеленен и се поддържа в добър вид. Обособени са 6 площадки за игра на отделните  групи.

           Детската градина има денонощна охрана и видеонаблюдение.

           По желание на родителите се предлагат допълнителни образователни дейности - изучаване на английски език, български народни танци, ателие по приложни изкуства, феxтовка и футбол.

           На децата ежегодно се осигурява ски училище и отдих сред природата.

 Разпределението на групите за 2019/2020 учебна година е, както следва:

І възрастова  група, родени през 2016 година - 2 (две) групи;

ІІ възрастова група, родени през 2015 година -1 (една) група;

ІІІ подготвителна възрастова група, родени през 2014 година – 2 (две) групи;

ІV подготвителна възрастова група, родени през 2013 година - 1 (една) група.

За живота в ДГ №193 четете на адрес: https://www.dg193.com/

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

1. Оригинал на  здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

2. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар,че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

3. Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина.

5. Медицинска бележка, че детето е здраво, не е в контакт със заразна болест, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.
    Не се приемат деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта! За деца с трайни противопоказания за имунизиране, се представя Протокол от СРИОКОЗ.         

Медицинските документи се представят в ДГ № 193 „Славейче” един работен ден преди постъпване на детето!

При отсъствие на дете от детската градина се изискват следните медицински документи:

  • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
  • за повече от 30 дни по епидемични показания (стомашно-чревни разстройства) се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  • за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).