ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №83 Славейче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:83
Име:Славейче
Директор:Диана Трифонова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Фикус" № 2 кв. Илиенци
Комуникация:
02/ 8381021

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2000
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред1800
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1200
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред1300
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред16--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

                           

                                    " Успял е всеки ,който обича децата, слънцето и цветята " !!!

   ДГ №83 "Славейче” (бивше ОДЗ №83) е разположенo на територията на район "Надежда" в кв. Илиянци.

В просторните и светли помещения се възпитават и обучават деца от 2 годишна възраст до постъпването им в първи клас, разпределени в 4 възрастови групи, като една от групите се намира в кв. Требич.

Детската градина  разполага с отлична база, голям, красив цветен и озеленен двор, изградени площадки за всяка група, подходящи за игри и занимания на открито. При нас децата получават отлична подготовка във всички културно - образователни направления, съобразно държавните образователни  стандарти на МОН.

Педагогическият и медицински екип е висококвалифициран и с богат професионален опит. Нашата основна цел е изграждане у децата качества ориентирани към успешна реализация в първи клас. Педагогическия процес е  синхронизиран с европейската образователна система.

В детската градина по желание на родителите, се предлагат допълнителни образователни дейности по чуждоезиково обучение /английски език/, народни и латино танци, водени от квалифицирани и доказани преподаватели.

 

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на всички класирани деца за основната сграда в кв. Илиянци  и втората сграда/ филиал/ в кв. Требич  се извършва САМО В ОСНОВНАТА СГРАДА в кв. Илиянци, ул. "Фикус" №2.

 Записването на класираните и приети  деца в ДГ № 83 “Славейче” за учебната 2020/2021 г., ще се извършва съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ,

 на място в детската градина, от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Влизането в ДГ № 83 “Славейче” ще се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и съобразно извънаредната епидемична обстановка.

 

 

 

        УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на всички класирани деца за основната сграда в кв. Илиянци  и втората сграда/ филиал/ в кв. Требич  се извършва САМО В ОСНОВНАТА СГРАДА в кв. Илиянци, ул. "Фикус" №2.

През учебната 2019 / 2020 година в ДГ №83 "Славейче“ ще функционират три групи както следва:

-          една яслена група за деца,  родени през 2017 год. и 2016 год. с 23 деца

-          една група за деца, родени през 2014 год. и 2015 с  28 деца;

-          една трета и ПГ  за деца, родени през 2013 год и 2014. с 29 деца;

  В ДГ № 83 няма групи за деца СОП.

През учебната 2018/2019 г.  бе реализиран проект в ДГ № 83 - филиал Требич :

  1. Проект  " Обичам природата и аз участвам “

 

                                                                       ДИРЕКТОР:   Диана Трифонова