ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №141 Славейкова поляна

Тип:ДГ
Номер:141
Име:Славейкова поляна
Директор:Бойка Стефанова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Света гора", №32
Комуникация:
Директор 0878702124
Канцелария 0878709152

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред0220
Хронични заболявания030
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред2500
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред2700
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред22--
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

СЪОБЩЕНИЕ!!

ВАЖНО!! РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:

НА 25.09.2018Г./ВТОРНИК/ ОТ 17.00Ч. ЗА ПЪРВА И ВТОРА ГРУПИ

НА 25.09.2018Г./ВТОРНИК/ ОТ 17.30Ч. ЗА ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГРУПИ   

 


В ДГ141 ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019Г. ЩЕ СЕПРИЕМАТ ДВЕ ПЪРВИ ГРУПИ НАБОР 2015Г.


ЕДНА ПЪРВА ГРУПА НАБОР 2015Г. В ОСНОВНАТА СГРАДА

ЕДНА ПЪРВА ГРУПА НАБОР 2015Г. В ЛОГОПЕДИЧЕН КОРПУС /СПЕЦИАЛНА  ГРУПА/

 

ЕЛЕКТРОННОТО КЛАСИРАНЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ.

В ДГ141 -ЛОГОПЕДИЧЕН КОРПУС ЩЕ ИМА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019ГЕДНА СПЕЦИАЛНА  ГРУПА, В КОЯТО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ  11 ДЕЦА НАБОР 2015Г.

ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ  ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА НА МЯСТО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА ДГ141 СЪС СЕДАЛИЩЕ УЛ. "СВЕТА ГОРА" 32 В КАБИНЕТА НА ДИРЕКТОРА.

КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦА ЗА СПЕЦИАЛНАТА ГРУПА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКТОРА НА ДГ141С УЧАСТИЕ НА ПСИХОЛОГ, РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ, ЛОГОПЕД И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА СЕ ОТРАЗЯВА В ИСОДЗ И ПГУ

ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА: 0884801534

 

 Драги родители,

Детска градина Славейкова поляна се намира в непосредствена близост до едноименната градинка в район Лозенец, София. Мястото е естествена среда на природни забележителности и е паметник на културата от национално значение. Същевременно то е последната оцеляла част от старата дъбова кория на София - Курубаглар, поради което 300 годишните й дъбове са обявени за защитени природни обекти.
Мястото е свързано със семейството на Петко и Пенчо Славейкови и е дарено от тях с желанието да се построят училище и детска градина.

 

ВАЖНО !

От 01.06.2017г. ДГ-141"Славейкова поляна"се обединява  с ДГ-156, която преминава към нея, като запазва специалните групи и става ДГ-141 - логопедичен корпус. 

Детската градина е открита през май 1963 г. Днес в просторните и светли помещения на ДГ141 "Славейкова поляна"  и сграда Логопедичен корпус се възпитават и обучават 248 деца от 3 до 7 години. В ДГ-141 -основна сграда- 4 /четири/ възрастови групи; в ДГ-141 -  сграда Логопедичен корпус -   6 /шест/ възрастови групи, 2/две /възрастови групи и 4 /четири/ специални. 

Градината разполага с отлична база, голям двор,зелени площи и вековни дървета, изградени площадки, подходящи за игри и занимания на открито. Детската градина има охрана и видеонаблюдение.

Обучението по всички направления е съобразено с държавните образователни стандарти на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура, за което се грижат  квалифицирани и опитни педагози - 20 старши учители и 2 старши учител по музика. Осигурено е целодневно медицинско обслужване. 

Децата със специални образователни потребности, които кандидатстват чрез системата за кандидатстване за специалните групи на детската градина, се класират и записват по преценка на диагностична комисия, а не по общия ред. За тях резултатите от класирането не се изнасят в Информационната система. Тези кандидати се информират за класацията на място в самата детска градина. Записването става в детската градина.

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ГРУПИТЕ В ДГ №141 „СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА"  ЗА УЧЕБНАТА2018/2019г.: 

І възрастова група - за деца, родени през 2015 година - 1 (една) група;

ІI възрастова група - за деца, родени през 2014 година - 1 (една) група;

Подготвителна група - за деца, родени през 2013 година (ПГ-5г.) – 1(една) възрастова група;

Подготвителна група - за деца, родени през 2012 година (ПГ-6г.) – 1(една) възрастова група;


ЛОГОПЕДИЧЕН КОРПУС ЗА УЧЕБНАТА2018/2019г.: 

І специална сборна -за деца, родени през 2015/14година - 1 (една) група;  

ІІ специална група - за деца, родени през 2014 година - 1 (една) група; 

Подготвителна група - за деца, родени през 2013 година (ПГ-5г.) – 1(една) специалнана група;

Подготвителна група - за деца, родени през 2012 година (ПГ-6г.) – 1(една) специална група;


Подготвителна група - за деца, родени през 2013 година - (ПГ-5г.) 1 (една) група; възрастова група;

Подготвителна група - за деца, родени през 2012 година (ПГ-6г.) – 1(една) възрастова група;

 

  

 

За учебната 2018/2019г.

В детската градина по желание на родителите, се предлагат допълнителни дейности:

по английски език - 2пъти седмично, студио по приложни изкуства и народни танци, класически балет и латино танци,

футбол, плуване, йога, пиано и солово пеене,  водени от квалифицирани и доказани преподаватели.

 

В ДГ № 141 " Славейкова поляна" има дългогодишна традиция по отношение 
отдиха, спорта и туризма в детска възраст. За укрепване на детския организъм 
всяка година се организират зелени, летни и ски училища.

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА: 

1. Здравна карта на дете (Данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009 г.).

2. Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина. 

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). 

Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта!

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ: 

  • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен; 
  • за повече от 30 дни по епидемични показания  се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  •  за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Медицинските документи се представят в ДГ №141 „Славейкова поляна”  при постъпване на детето.