ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №179 Синчец (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:179
Име:Синчец
Директор:Мая Благоева Петрова
Район:Илинден
Адрес:гр.София, ул. "Kукуш" № 34
Комуникация:
02/8202471
02/8210025
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1700
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2900
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4600
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5800
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4900
Хронични заболявания200
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред3700
Хронични заболявания300
СОП300
Работна група0--

Информация за родители

ДГ №179 "Синчец"  е   общинско  детско  заведение с  богата  и   дългогодишна   история.  Построено  за  ведомствена   Седмична  детска  градина / СДГ / на  завод  "Воршилов". Дълги  години  тук  са  се  отглеждали  само  децата  на  работещите  в  завода. През  2010 г.  към   масивната  триетажна  сграда  с шест групи  е   открит нов  двуетажен  корпус  с четири групи и  детското  заведение  става ОДЗ  за  деца  от  1 до 7 год. възраст.

Считано от 01.08.2016 година, Обединено детско заведение №179 "Синчец" се преименува в Детска градина №179 "Синчец".

В   ДГ № 179   функционират  2  яслени  и  8 градински  групи – по 2 от всяка възрастова група.  Помещенията, в които се възпитават, обучават и отглеждат децата  са  просторни,   удобни,  отговарящи  на  всички  санитарно-хигиенни  изисквания  и  интериорни  решения . В  подготвителните  групи  са  създадени  оптимални  условия  за  доминираща  учебна  дейност  и  подготовка  за  първи  клас. За  децата  в  детската  градина  се  грижи  висококвалифициран  персонал от  учители,  мед.  сестри  и  помощник - възпитатели, които  дават  на  децата  обич  и  внимание, много знания чрез игри и разнообразни педагогически методи, както  и  целенасочена  предучилищна  подготовка, гарантираща успешен старт в началния етап на образование на децата. Условията  за  възпитание, обучение  и  отглеждане  на  децата  са  много  добри. Всяка  група  има  свой  облик  и  вътрешен  интериор. ДГ  разполага   с  голям  просторен музикален  салон  за  провеждане  на  музика,  физическа култура,  тържества  и  други  мероприятия.  Има  обособен  кабинет  по  английски език  и  просторен озеленен   двор.

През 2018/2019 учебна година в триетажния корпус на ДГ № 179 "Синчец" бе извършен основен ремонт/реконструкция по Проект от ИПГВР на Столична община, финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020.

Всички помещения на 6 - те групи и сутерена вече са с нов модерен облик, модернизирани и естетизирани. В просторния двор бяха изградени и 4 нови детски площадки за игра на децата, Спорно баскетболно и фулболно игрище и Сцена за изява на децата на открито.

 

ДГ  №179 "Синчец" е  в  близост, както до  центъра на града, така и  до ж.к. "Люлин". Има  удобен  тролейбусен  и  автобусен транспорт /тролей № 6,7 ; автобуси № 83, 108, 309, 310 , 53, 81 /. Всички  те  минават  в  близост  до  детското  заведение.  Желаещите   да  запишат  детето  си  при  нас ,  могат  да  получат  информация  на  следните  телефони :   02 /821 0025 ;  02 /820 2471 - записване   всеки  работен ден  от  09.00 ч.  до  16.00 ч.

При нас децата получават:

 • обич , внимание  и  закрила;
 • познавателно  развитие ;
 • здравно и  хигиенно  -  двигателно  развитие ;
 • целенасочена  предучилищна  подготовка;
 • съхранение  на  народните  традиции ;
 • равен  шанс;

По  желание  на  родителите  предлагаме  ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

 • англ.  език
 • народни  и  модерни  танци
 • футбол
 • приложни  изкуства
 • йога за деца
 • логопед

 

ОЧАКВАМЕ ВИ !!!!