ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №96 Росна китка (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:96
Име:Росна китка
Директор:Татяна Радева
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. Дружба 1, Полковник Чудомир Топлодолски
Комуникация:
www.odz96.info
02/9791487
02/8794207
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания150
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред6510
Хронични заболявания090
СОП150
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4040
Хронични заболявания140
СОП060
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред3540
Хронични заболявания060
СОП230
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред41--
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

Актуална информация за родителите

1. Брой групи в детската гради по години на раждане:

   Ясрена  - 2018г. - една група

  Яслена - 2017г. - две групи

  I група - 2016г. - три групи

 II група - 2015г. - две групи

 III група - 2014г. - една групи

 IV група - 2013г. - две групи

2. Брой деца в групите по години на раждане:

    2018г. - 23 деца

    2017г - 46 деца

   2016г. - 66 деца

  2015г. - 25 деца ще бъде пуснат прием за 19 деца

  2014г. - 28 деца

  2013г. - 41 деца.

3. Брой групи със специални образователни потребности:

    Няма такива групи.

4.  Назначен допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образование:

   психолог, логопед, ресурсен учител - усигурени от РЦПППО, София - град.

5.  Проекти, които се реализират от детската градина:

    такива ще бъдат реализирани след месец юли, когато приключи капиталовото строителство на детската градина.

6.  Линк към сайта на детската градина.

    В моментаа няма.

7. Допълнителни образователни дейности в детската градина към момента:

  английски език

 футбол

приложни изкусва

народни танци

Относно записването:

Записването на новоприетите деца ще бъде в 69 училище, втори етаж от 9:00 - 11.30 часа и от 13:30 - 15:00 часа, всеки ден!