ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №96 Росна китка (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:96
Име:Росна китка
Директор:Татяна Радева
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. Дружба 1, Полковник Чудомир Топлодолски
Комуникация:
www.odz96.info
02/8794207
02/9791487
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2201
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред7300
Хронични заболявания000
СОП110
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4310
Хронични заболявания110
СОП030
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2900
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

 

Актуална информация за родителите

1. Брой групи в детската гради по години на раждане:

   Ясрена  - 2018г. - една група

  Яслена - 2017г. - две групи

  I група - 2016г. - три групи

 II група - 2015г. - две групи

 III група - 2014г. - една групи

 IV група - 2013г. - две групи

2. Брой деца в групите по години на раждане:

    2018г. - 23 деца

    2017г - 46 деца

   2016г. - 66 деца

  2015г. - 25 деца ще бъде пуснат прием за 19 деца

  2014г. - 28 деца

  2013г. - 41 деца.

3. Брой групи със специални образователни потребности:

    Няма такива групи.

4.  Назначен допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образование:

   психолог, логопед, ресурсен учител - усигурени от РЦПППО, София - град.

5.  Проекти, които се реализират от детската градина:

    такива ще бъдат реализирани след месец юли, когато приключи капиталовото строителство на детската градина.

6.  Линк към сайта на детската градина.

    В моментаа няма.

7. Допълнителни образователни дейности в детската градина към момента:

  английски език

 футбол

приложни изкусва

народни танци

Относно записването:

Записването на новоприетите деца ще бъде в 69 училище, втори етаж от 9:00 - 11.30 часа и от 13:30 - 15:00 часа, всеки ден!

 Уважаеми родители, ДГ 96 "Росна китка" открива новата учебна 2019/2020 год. в обновената и реновирана сграда на 16.09.2019г.!

 С настоящотот съобщение  Ви уведомяваме, че поради забавяне на дейностите по издаване на сградата временно се налага следната организация:

- За децата от втора, трета и четвърта група от 02.09.2019 г. до 13.09.2019 г. ще бъде отворена една сборна група във филиала на ДГ 108;

- Децата набор 2016 г., посещавали детска ясла в ДГ 13 "Калинка" от 02.09.2019 г. до 13.09.2019 г., ще бъдат приемани в ДГ 13;

- Всички новоприети деца ще бъдат приемани от 16.09.2019 г. в ДГ 96 "Росна китка".

Медицинските документи в първия ден след ваканцията се представят на медицинския персонал от съответната детска градина при следния ред :

При отсъствие на детето повече от два месеца :

  - Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити;

Уважаеми родители, ДГ 96 "Росна китка" има нов сайт, на който може да откриете актуална информация: rosna-kitka.eu

 

Записването на новоприети деца от 30.08.2019г. се извършва на място в градината!

 

Уважаеми родители, поради технически проблем стационарните телефони на детската градина не работят!