ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №96 Росна китка (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:96
Име:Росна китка
Директор:Татяна Радева
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. Дружба 1, Полковник Чудомир Топлодолски
Комуникация:
02/9791487
02/8794207
www.odz96.info

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1200
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред4901
Хронични заболявания021
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4501
Хронични заболявания130
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред7200
Хронични заболявания000
СОП110
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4301
Хронични заболявания110
СОП030
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред28--
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

 

Актуална информация за родителите

 

 

ВАЖНО!

 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - 15.05.2020Г.

ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА 18.05.202Г. - 29.05.2020Г.

ОТ 9:00 ДО 12:00 ЧАСА

ОТ 13:30 ДО 16:30 ЧАСА

 

Критерии №1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15 и 17ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да предоставят документи.

Сдокумент се доказват критерии №3,12 / дете с родител с отнети родителски права/, 13,14 и 16.

 

През учебната 2020/2021г. групите в ДГ 96 " Росна китка", ще бъдат разпределени по възраст както следва:

3 яслени групи - набор 2019 2018г. с общ брой 67 деца;

2 първи групи - набор 2017г. с общ брой 47 деца / децата са приети и по служебен ред от 15.09.2020г се прехвърлят в детската градина/;

3 втори групи- набор 2016г. с общ брой 73 деца;

2 трети групи - набор 2015г. с общ брой 45 деца;

1 четвърта група - набор 2014г. с общ брой 28 деца.

 

ЗА ДЕЦАТА СЪС СОП В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ИДВА ЕКИП ОТ РЦПППО - СОФИЯ-ГРАД

-психолог

- ресурсен учител

- логопед

 

В ДГ 96 " РОСНА КИТКА" СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Английски език

2. Приложни изкуства

3. Футбол

4. Народни танци

5. Латино танци

 

Във връзка с разпространението на COVID 19 на територията на страната и обявеното извънредно положение уведомяваме родителите на кандидатстващите за прием деца в общинските детски градини  и подготвителни групи в училище за следното:

1. Първо класиране за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училище ще се извърши на 15.05.2020г.

2. В случай че извънредното положение в страната бъде удължено и след 13 май 2020г., след извършване на първото класиране, срокът за записване на класираните деца се удължава от 18 май до 18 юни 2020г.

3. При евентуално удължаване на извънредното положение родителите ще бъдат своевременно уведомени за промените в графика на дейностите, публикувани на сайта на ИСОДЗ и ПГУ. 

 

Дирекция "Образование"

Столична община 

 


1. Брой групи в детската гради по години на раждане:

   Ясрена  - 2018г. - една група

  Яслена - 2017г. - две групи

  I група - 2016г. - три групи

 II група - 2015г. - две групи

 III група - 2014г. - една групи

 IV група - 2013г. - две групи

2. Брой деца в групите по години на раждане:

    2018г. - 23 деца

    2017г - 46 деца

   2016г. - 66 деца

  2015г. - 25 деца ще бъде пуснат прием за 19 деца

  2014г. - 28 деца

  2013г. - 41 деца.

3. Брой групи със специални образователни потребности:

    Няма такива групи.

4.  Назначен допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образование:

   психолог, логопед, ресурсен учител - усигурени от РЦПППО, София - град.

5.  Проекти, които се реализират от детската градина:

    такива ще бъдат реализирани след месец юли, когато приключи капиталовото строителство на детската градина.

6.  Линк към сайта на детската градина.

    В моментаа няма.

7. Допълнителни образователни дейности в детската градина към момента:

  английски език

 футбол

приложни изкусва

народни танци

Относно записването:

Записването на новоприетите деца ще бъде в 69 училище, втори етаж от 9:00 - 11.30 часа и от 13:30 - 15:00 часа, всеки ден!

 Уважаеми родители, ДГ 96 "Росна китка" открива новата учебна 2019/2020 год. в обновената и реновирана сграда на 16.09.2019г.!

 С настоящотот съобщение  Ви уведомяваме, че поради забавяне на дейностите по издаване на сградата временно се налага следната организация:

- За децата от втора, трета и четвърта група от 02.09.2019 г. до 13.09.2019 г. ще бъде отворена една сборна група във филиала на ДГ 108;

- Децата набор 2016 г., посещавали детска ясла в ДГ 13 "Калинка" от 02.09.2019 г. до 13.09.2019 г., ще бъдат приемани в ДГ 13;

- Всички новоприети деца ще бъдат приемани от 16.09.2019 г. в ДГ 96 "Росна китка".

Медицинските документи в първия ден след ваканцията се представят на медицинския персонал от съответната детска градина при следния ред :

При отсъствие на детето повече от два месеца :

  - Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити;

Уважаеми родители, ДГ 96 "Росна китка" има нов сайт, на който може да откриете актуална информация: rosna-kitka.eu

 

Записването на новоприети деца от 30.08.2019г. се извършва на място в градината!

 

Уважаеми родители, поради технически проблем стационарните телефони на детската градина не работят!