ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №96 Росна китка (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:96
Име:Росна китка
Директор:Татяна Радева
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. Дружба 1, Полковник Чудомир Топлодолски
Комуникация:
www.odz96.info
02/9791487
02/8794207
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1200
Хронични заболявания110
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред5301
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред5300
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред8000
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред4811
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред2350
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

Актуална информация за родителите

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на Ангел Кунчев, Главен държавен инспектор е регламентирано следното :

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в деската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България(ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

-медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При деца, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

- При отсъствие на детето от детска градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити съгласно Наредба№ 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози(ДВ, бр.40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване на струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родители, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. 

Уважаеми родители,

записването на класираните деца на 29.08.2020г се извършва на място в детската градина.

Записване на децата от 31.08.2020г. -

от 9:00 до 12:00 часа

от 13:00 до 15:00часа

 

ВАЖНО!

 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - 15.05.2020Г.

ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА 18.05.202Г. - 29.05.2020Г.

ОТ 9:00 ДО 12:00 ЧАСА

ОТ 13:30 ДО 16:30 ЧАСА

 

Критерии №1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15 и 17ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да предоставят документи.

С документ се доказват критерии №3,12 / дете с родител с отнети родителски права/, 13,14 и 16.

 

През учебната 2020/2021г. групите в ДГ 96 " Росна китка", ще бъдат разпределени по възраст както следва:

3 яслени групи - набор 2019 2018г. с общ брой 67 деца;

2 първи групи - набор 2017г. с общ брой 47 деца / децата са приети и по служебен ред от 15.09.2020г се прехвърлят в детската градина/;

3 втори групи- набор 2016г. с общ брой 73 деца;

2 трети групи - набор 2015г. с общ брой 45 деца;

1 четвърта група - набор 2014г. с общ брой 28 деца.

 

ЗА ДЕЦАТА СЪС СОП В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ИДВА ЕКИП ОТ РЦПППО - СОФИЯ-ГРАД

-психолог

- ресурсен учител

- логопед

 

В ДГ 96 " РОСНА КИТКА" СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Английски език

2. Приложни изкуства

3. Футбол

4. Народни танци

5. Латино танци

 

Във връзка с разпространението на COVID 19 на територията на страната и обявеното извънредно положение уведомяваме родителите на кандидатстващите за прием деца в общинските детски градини  и подготвителни групи в училище за следното:

1. Първо класиране за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училище ще се извърши на 15.05.2020г.

2. В случай че извънредното положение в страната бъде удължено и след 13 май 2020г., след извършване на първото класиране, срокът за записване на класираните деца се удължава от 18 май до 18 юни 2020г.

3. При евентуално удължаване на извънредното положение родителите ще бъдат своевременно уведомени за промените в графика на дейностите, публикувани на сайта на ИСОДЗ и ПГУ. 

 

Дирекция "Образование"

Столична община 

 


1. Брой групи в детската гради по години на раждане:

   Ясрена  - 2018г. - една група

  Яслена - 2017г. - две групи

  I група - 2016г. - три групи

 II група - 2015г. - две групи

 III група - 2014г. - една групи

 IV група - 2013г. - две групи

2. Брой деца в групите по години на раждане:

    2018г. - 23 деца

    2017г - 46 деца

   2016г. - 66 деца

  2015г. - 25 деца ще бъде пуснат прием за 19 деца

  2014г. - 28 деца

  2013г. - 41 деца.

3. Брой групи със специални образователни потребности:

    Няма такива групи.

4.  Назначен допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образование:

   психолог, логопед, ресурсен учител - усигурени от РЦПППО, София - град.

5.  Проекти, които се реализират от детската градина:

    такива ще бъдат реализирани след месец юли, когато приключи капиталовото строителство на детската градина.

6.  Линк към сайта на детската градина.

    В моментаа няма.

7. Допълнителни образователни дейности в детската градина към момента:

  английски език

 футбол

приложни изкусва

народни танци

 

 

Уважаеми родители, ДГ 96 "Росна китка" има нов сайт, на който може да откриете актуална информация: rosna-kitka.eu

 

 

 

Уважаеми родители, поради технически проблем стационарните телефони на детската градина не работят!