ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №85 Родина

Тип:ДГ
Номер:85
Име:Родина
Директор:Мария Стоянова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Дамян Груев" № 44
Комуникация:
02/9521048

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания040
СОП130
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2510
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5900
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред44--
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Записване на децата, от първо класиране с прием от м. септември 2020 година:                                

    1. Заявление от родителя – бланка, която се изтегля  от профила на детето;   

    2. Всички  документи, посочени в заявлението за записване.

Записването на класираните деца е в рамките на работния ден,

от  8.00 ч. до 17.00 ч. , в периода 18 май 2020 г. - 29 май 2020 г.

С цел, опазване здравето на всички е необходимо да се спазват противоепидемичните

изисквания- без струпване на хора и спазване на изискващите се отстояния!

Бъдете с предпазни маски, ръкавици и си носете индивидуална химикалка! 


Необходими документи за новоприетите деца при реалното постъпване в ДГ №85:

1. Нова здравна карта за дете, попълнена с необх. данни и телефони за обратна връзка.

2. Данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба 15/2005 г.

3. Здравно-профилактична карта на детето попълнена от личния лекар и с мокър печат.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии

и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни, преди реалното постъпване на детето в ДГ.

5. Изследване на кръв и урина, извършени в едномесечен срок, преди реалното постъпване в ДГ.

6. Медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен,

издадена не по-рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

1. За всяка нова учебна година се закупува нова здравно-профилактична карта на детето,

попълнена от личния лекар и поставен мокър печат.

2. При отсъствие повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен

отрицателен резултат за патогенни чревни бактерии, а при отсъствия за повече от

два месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

3. При отсъствие на детето за повече от 10 дни се представя медицинска бележка

от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

****************************************************************

1. Брой групи в детската градина по година на раждане: 

- 2 групи деца, род. през 2013 година;

- 2 групи деца, род. през 2014 година;

- 1 група деца, род. през 2015 година;

- 1 група деца, род. през 2016 година.

2. Брой деца в групите по година на раждане:

- 54 деца, родени през 2013 година;

- 59 деца, родени през 2014 година;

- 27 деца, родени през 2015 година;

- 26 деца, родени през 2016 година.

3. Брой групи за деца със специални образователни потребности: 0 /няма/

4. Назначен допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образование:

- 1 психолог, назначен на 0,5 щат в детската градина;

-1 логопед, назначен на 0,5 щат в детската градина;

- 1 ресурсен учител, осигурен от РЦПППО;

 - помощник на учителя - няма.

 5. Проекти, които се реализират от детската градина:

- По 129 ПМС за спортни дейности с Детски празник за 1-ви юни;

- Вътрешен проект, с дейности в Клуб "Растем заедно!";

- Вътрешен проект "Детска академия за таланти".

6. Линк към сайта на детската градина: www.dg85rodina.bg

7. Допълнителни образователни дейности в детската градина:

- обучение по английски език, латино танци, балет, народни танци,

приложно изкуство, йога занимания, футбол.

8. Материална база:

В детската градина има голям и малък физкултурен салон, и открито

футболно игрище за деца. В ДГ е изградена специализирана база за

допълнителни образователни дейности - Природен кът, Битова стая, Детска галерия,

Школа по приложно изкуство, Интерактивен кабинет по БДП, Кабинет по музика,

Кът на славата, Интерактивна площадка по пътна безопасност, Психомоторно ателие.

 

За повече информация на ел. сайт на детската градина: www.dg85rodina.bg

Директор: Мария Стоянова, моб. тел.: 0884 80 14 14

Стационарен тел. за връзка: 02 952 10 48