ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №68 Ран Босилек (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:68
Име:Ран Босилек
Директор:Лиляна Василева
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Иван и Стиляна Параскевови" VІІ м. р.
Комуникация:
028257240/029250167//www.dg68-ranbosilek.com

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред0100
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред11200
Хронични заболявания530
СОП000
Работна група1--
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред43180
Хронични заболявания460
СОП020
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред4900
Хронични заболявания500
СОП600
Работна група1--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред45120
Хронични заболявания1100
СОП1500
Работна група3--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред4920
Хронични заболявания100
СОП1410
Работна група3--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред49--
Хронични заболявания100
СОП1500
Работна група12--

Информация за родители

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

Уважаеми родители,  от м. IX 2019 г. в ДГ № 68 "Ран Босилек"

 ще   работят  14 групи:

 • 2 бр.  групи детска ясла - смесени по възраст - набор 2017 и набор 2018;
 • 2 бр.  първи групи - набор 2016;
 • 2 бр. втори групи -  смесени по възраст -  набор 2015 и набор 2016;
 • 2 бр. подготвителни групи - 5 годишни - набор 2014;
 • 2 бр. подготвителни групи - 6 годишни - набор 2013;
 • 1 бр. ПГ - смесена по възраст 5 и 6 годишни - набор 2013 и набор 2014;
 • 3 бр. разновъзрастови групи за деца със СОП, които са приобщени към масовите групи.

Екипът за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/ на децата в  ДГ № 68 "Ран Босилек" се състои от щатни педагогически специалисти за  ресурсно подпомагане и допълнителна подкрепа на децата в масовите групи и СОП групите, както следва:

 • психолог - 2 бр.
 • специален педагог - 2 бр.
 • логопед - 3 бр.
 • ресурсен учител - 3 бр.   
 • педагог- 1 бр.

В помощ на педагогическите специалисти  за работа с деца със СОП в масовите и специалните групи освен регламентирания брой непедагогически персонал има назначени  и допълнителни непедагогически специалисти:

 • помощник на учителя -   2 бр. 
 • помощник възпитатели - 2 бр.

В ДГ 68 „Ран Босилек”  реализираме  следните проекти:

 1.    „Ще успеем заедно” – финансиран от ЦОИДУЕМ – МОН – две години;

 2.    „Спорт и здраве за всички” – СО – ПИСТ

 3.    „Безопасно се движи,  правилата спазвай ти” – СБДДС

 4.    „Промоция на здравето” – РЗИ

 5.    „Спортът – вдъхновение за всяко дете” – район „Люлин”.

Базово учебно заведение:

ДГ 68 „Ран Босилек” е базова детска градина  към СУ „Св. Климент Охридски”, ФНОИ, катедра „Предучилищна и медийна педагогика”.

При нас провеждат практическото си обучение  студенти от катедра „Психология” на НБУ  и катедра „Лека атлетика” на НСА. 

За допълнителна информация тел. 028257240

Директор: Лиляна Василева


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ

15 .04. 2019 г. - 19 .04. 2019  г.  от 13.00 до 14.00 часа.

ДГ 68 "РАН БОСИЛЕК" ОБЯБЯВА "СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ"

 - Ще Ви запознаем с  условията в детската градина и детската ясла - образователна  среда, материално - предметна среда, концепции, приобщаващи политики, възпитателни взаимодействия ;

-  Ще се срещнете и разговаряте  с екипите в групите - педагогически и медицински специалисти;

 - Ще разгледате кабинетите, в които педагогически специалисти  -  ресурсни учители,  психолози, логопеди  и специални педагози работят индивидуално и групово с деца  и  им оказват допълнителна подкрепа за личностно развитие;

 - Ще  разгледате  мобилните зони  за сензорно-двигателна интеграция, психо-моторика,  релакс, мултисензорна терапия, спортно катерене и др.

 - Ще получите отговор на  всички въпроси, които Ви интересуват;

 - Ще споделите очакванията и притесненията си, за да отговорим с адекватни  дейности и действия; 

                                       Ще почувствате атмосферата в нашия дом, в който  ключът

                                                      към детското  сърце е в сигурни ръце!

                                 За допълнителна информация - тел. 028257240 и тел. 029250167

                                                             Директор:  Лиляна Василева