ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №105 Ракета (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:105
Име:Ракета
Директор:Йорданка Манова
Район:Подуяне
Адрес:гр.София, ул. "Емануил Васкидович", № 40
Комуникация:
02/9450593
02/9450453

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред400
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3402
Хронични заболявания110
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2500
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4400
Хронични заболявания600
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5300
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4800
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред17--
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

В ДГ №105 “Ракета “ се отглеждат и възпитават деца от 1 до 7 годишна възраст.
Осъществява се образователна и културно-възпитателна работа,насочена към
реализация на съвременната детска личност.Детското заведение е открито на
01.06.1973 г.През 2008г. е построена нова допълнителна сграда за 2 градински групи.

През учебната 2020/2021 г. в ДГ №105 ще функционират следните групи:

За деца, родени 2018 и 2019 г. - 2 яслени групи.

За деца ,родени 2017 г. - 1 първа група.

За деца ,родени 2016 г. - 2 втори групи.

За деца,родени 2015 г. - 2 ПГ /5г./.

За деца ,родени 2014г. - 2 ПГ /6г./.

ДГ №105 разполага с добре озеленен двор на площ 6 дка , 2 монолитни сгради

в който са обособени - музикален и физкултурен салон,кабинет по английски език и

 плувен басейн.

Има изградена външна детска площадка по безопасност на движението и детско мини футболно игрище.

Децата са разпределени по възрастов признак в 9 групи,от които 2 яслени и 7
градински групи, с общо 250 деца.

В I яслена група-  18 деца,родени 2018г.+ 2 деца,родени 2019г.+2 деца с ХЗ,общо 22 деца

В II яслена група- 18 деца, родени 2018г.+2 деца,родени 2019г.+2 деца с ХЗ,общо 22 деца

В I- група - 28 деца .

В II-Б група - 26 деца .

В II-А група - 25 деца.

В ПГ-Б/5г./  - 29 деца.

В  ПГ-А /5г./ - 29 деца.

В ПГ-Б /6г./ - 30 деца.

В ПГ-А / 6 г./ - 29 деца.

ДГ №105 предлага като допълнителни педагогически услуги изучаването на английски
език,народни танци, футбол , плуване и логопед.

За децата от градинските групи се осигурява летен
отдих ,зелена детска градина, ски училище и еднодневни екскурзии сред природата.

В подкрепа на приобщаващото образование през учебната 2020/2021г.за децата е осигурен психолог,

назначен на щат в детската градина и логопед като ДОД.

Линк към сайта на ДГ №105 "Ракета": http://dg105-raketa.com/