ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №49 Радост (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:49
Име:Радост
Директор:Илонка Стоянова
Район:Изгрев
Адрес:гр.София, ул. "Св. Пимен Зографски", №5
Комуникация:
962-05-31
dg49radost@gmail.com
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред700
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3700
Хронични заболявания210
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред5100
Хронични заболявания600
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред4600
Хронични заболявания800
СОП010
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред5700
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред4501
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина  № 49 "Радост" е разположена на двор от 11 дка, с реновирани  детски площадки и кътове за игра, в непосредствена близост до бул. "Драган Цанков". Всяка детска група има просторни и слънчеви занимални, спални и тераси, подновени и  обзаведени естетично и подходящо за възрастта на децата. В дворното пространство на детската градина след спечелени проекти на Детската градина  има футболно игрище, интерактивна площадка по БДП, както и еко кът с обособени четири зони за обучение на децата. 

Добрите традиции в отглеждането и възпитанието на подрастващите са факт и това ни прави предпочитани от много родители. Възпитаници на детското заведение са носители на награди и грамоти от участия в наши и международни конкурси в областта на изкуствата и спорта.

Наред с достигането на стандартите  за предучилищната подготовка на децата,  ние Ви гарантираме и качествен образователен процес в следните области: английски език, изобразително изкуство, фолклор и футбол.  В Детската градина има психолог. 

Родителите на нашите деца могат да членуват в Сдружение "Училищно настоятелство - Радост за нашите деца" и активно да участват в живота на детското заведение. 

Ако желаете детето Ви да бъде заобиколено от приятели, да бъде обичано и подкрепяно с уважение и такт, да бъде щастливо и безгрижно, заповядайте при нас!

Благодарим Ви за избора!

 

Повече за детското заведение може да откриете на сайта:http://dg49-radost.org/

 

Уведомявам Ви, че на основание чл.24 от ЗАКОН за предучилищното и училищно образование (Указ №184) считано от 01.08.2016 година, Обединено детско заведение №49 "РАДОСТ" се преименува в Детска градина №49 ,,РАДОСТ".

 

-----------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО!

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.:

Текущо класиране - всяка седмица

Записване на децата:

от 9:00 ч. до 12:30 ч.     

от 13:00  до 15:30 ч.

 

Критерии № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 и 17 ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да представят документи.

 

С документи се доказват критерии – № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16.

Влизането в детското заведение да се извършва задължително с лични предпазни средства: предпазна маска, ръкавици. Всеки родител да си носи химикал за подпис и задължително да се спазва дистанция от 2 м.   

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

От 15.09.2020 г. за учебната 2020/2021 г. в ДГ №49 ,,Радост" ще функционират следните възрастови групи 

  • 2 бр. яслени групи набор 2018-2019 г.
  • 2 бр. І-ви градински групи набор 2017 г.
  • 2 бр. ІІ-ри градински групи набор 2016 г.
  • 2 бр. ІІІ-ти градински групи (подготвителни за училище 5 годишни) набор 2015 г.
  • 2 бр. ІV- ти градински групи (подготвителни за училище 6 годишни) набор 2014 г.

Уважаеми родители,

във връзка с постъпило ново писмо от СРЗИ  с изх № 07-221/12.08.2019г, даваме следната информация:

Предоставянето на здравна профилактична карта и  имунизационен статус се отнася за всички деца в детската градина – новопостъпили и вече посещаващи. За предстоящата учебна година 2020/2021 всички деца и ученици следва да представят здравно-профилактична карта  и пълен имунизационен статус на медицинските сестри, като информацията следва да съдържа:

  1. Приема на всички ваксини с дози, серийни номера  и дата на поставяне на ваксината
  2. Информация за имунизационния статус , може д бъде предоставена във вариант и носител удобен за общо практикуващия лекар, независимо от това дали е изписана ръчно, генерирана от електронната база данни на ОПЛ, направено ксерокопие от здравния картон  или написана на талон.
  3. Изписано ,,Отговаря за възрастта „ не се приема за достоверно

От Ръководството на ДГ № 49 ,,Радост"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Приемно време на Директора на ДГ № 49 "Радост" за учебната 2019-2020 година:

Вторник от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Консултации с родители: Четвъртък от 14:00 ч. до 16:00 ч.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Фирми за Допълнителни педагогически услуги в Детската градина са:

1. Народни танци - "3 ЕН Сървиз" ЕООД
2. Футбол - Сдружение ФК ,,Лъвчета"
3. Плуване - КП ,,Златно лъвче"
4. Английски език -  ,,ИТЕКА" ООД
5. Латино танци - КСТ ,,Танцувай с мен"
6. Приложно-декоративни дейности - ,,ВАЯ АРТ център" ООД
7. Балет - ,,Класик М" ЕООД
8. Йога - ,,РИЦ-3" ЕООД

ДГ №49 ,,РАДОСТ"

----------------------------------------------------------------------------------------------

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЛОГОПЕДИЧНИЯ КАБИНЕТ 

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Ден/Час

 Логопедични занимания

Консултации с родителите

Понеделник

13:00-16:40 часа

 

Вторник

08:30 – 12:10 часа

 

Сряда

08:00 – 11:40 часа

 

Четвъртък

08:30 – 12:10 часа

08:30 – 09:15 часа

Петък

08:00 -12:35 часа

 

Логопед: Р. Дучева         


Детската градина разполага с логопед, ресурсен учител и психолог.

КОНСУЛТАЦИИ НА ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ С ПСИХОЛОГА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА:

ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК 08:30 -12:30 часа

Елена Eнева           GSM 0886 135 303