ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №182 Пчелица

Тип:ДГ
Номер:182
Име:Пчелица
Директор:Цеца Василева-Стайкова
Район:Панчарево
Адрес:гр.София, ВЕЦ Пасарел, № 17
Комуникация:
9924208

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред820
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1210
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред1730
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред510
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред14--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ -

 ВАЖНО!!! 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ 

 При постъпване за първи път на детето в ДГ№ 182 „Пчелица”, родителят /настойникът/ трябва да представи медицински документи, посочени в чл. 4, ал.2 от Наредба № 3/5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, както следва:

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.

4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето .

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

6. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца-еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

7. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

 

ДЕЦА С НЕПЪЛНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ.

 Повече информация може да получите на телефон 02 992 42 08

 

Учебната 2019/2020 г. ДГ №182 "Пчелица" ще работи с две групи, от които:

Подготвителна смeсена група с деца родени 2013 г., 2014 г

Първа смесена група с деца родени 2015 г., 2016 г. /при незапълнени места от тези набори, ще има възможност да се приемат деца родени първо полугодие на 2017 г./

Броят на децата в групите е съобразен с актуалните правила за прием в детските заведения на територията на Столична община.

В детското заведение се осъществяват допълнителни образователни дейности- народни танци и приложни изкуства.

Няма назначен персонал в подкрепа на приобщаващото образование.

Регистрирането и класирането на децата се извършва единствено по електронен път. Едва, когато детето Ви бъде класирано е необходимо лично, чрез писмено заявление за записване/по образец/, да потвърдите кандидатурата му в дирекцията на ДГ №182 "Пчелица".

Елате в Пасарел!
Едно необикновено място с красива природа, чист въздух и  уют.
Невероятно, но точно тук Вие ще откриете нашата детска градина. Тя ще Ви
предложи нещо повече - екологична среда, наслада за очите и топлота в сърцето.

 Детска градина №182 "Пчелица" е създадена през 1983 г. Оттогава всеки ден
закалява своя професионализъм. Сградата е санирана с локално отопление. Разполага с отлична база отговаряща на съвременните изисквания, голям и озеленен двор,физкултурен/ музикален
салон . Персоналът е сърдечен и отговорен. Нашата детска градина е предпочитана среда, гарантираща оптимално умствено,емоционално, социално, личностно и здравно- физическо развитие на децата.

Тя е център за родители търсещи и намиращи разбиране, подкрепа, сътрудничество и педагогическа информация.
Дори да не сте жител на район "Панчарево", разкрийте своя авантюристичен дух,
попътувайте из сенчестото дефиле и доведете детето си при нас.
Тук то ще расте щастливо, защитено и подкрепяно !

За допълнителна информация посетете нашия електронен адрес: www.dg182pchelica.com