ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №170 Пчелица (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:170
Име:Пчелица
Директор:Венета Ковачка
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Любородне", №4
Комуникация:
9382922
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2000
Хронични заболявания500
СОП020
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2700
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред000
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2310
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред9--
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

СЪОБЩЕНИЕ

 

ПОРАДИ РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА НА УЛ. ЛЮБОРОДИЕ 4, ДЕЦАТА ОТ ГРУПИ "СЛЪНЦЕ", "ДЕТЕЛИНА", "КАМБАНКА" И "ГЪБКА" /НАБОР 2016/ ПОСЕЩАВАТ  СГРАДА 2.

 


ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЗНАЕМ! ДА СЕ НАУЧИМ ДА ПРАВИМ!

ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО! ДА СЕ НАУЧИМ ДА БЪДЕМ!
Четирите опорни стълба на образованието от Жак Делор са ръководно начало в работата на педагогическата колегия в ДГ 170 "Пчелица". ДГ 170 е за деца от 1 до 7 годишна възраст с изучаване на английски език, български народни танци,латино танци, футбол и приложни изкуства. Създадена е  благоприятна атмосфера, която позволява на децата да реализират творческите си способности, да се подготвят за обучение в училище и да имат равен шанс за това.
В детската градина работят високо квалифицирани учители, които осигуряват комфорт на децата и работят за развитие на индивидуалните им способности. В образователно-възпитателния процес широко са застъпени интерактивни методи и иновации.
ДГ170"Пчелица" се състои от две сгради,едната от които е новопостроена с великолепни условия за възпитание и обучение на деца от предучилищна възраст. Втората сградата е добре поддържана, материалната база е богата, осигурени са
разнообразни центрове за работа с децата, жизненото и материалното пространство е съобразено с възрастовите групи. Заведението разполага с музикален салон с пиано и други музикални инструменти и физкултурен салон.
Дворът е в отлично състояние с богата и разнообразна растителност и обособени площадки за всяка възрастова група с разнообразни уреди от съвременен тип и модерно футболно игрище.

В детското заведение функционират 7 градински групи и 1 яслена група. Същите са настанени в уютни помещения, отговарящи на всички санитарно -хигиенни изисквания.

ДГ №170  се изучават следните допълнителни педагогически дейности: Мoдерни танци; Народни танци; Английски език ; Приложни изкуства и Футбол.

ДГ №170 „Пчелица” за поредна година печели проект на СО, а дейностите се реализират в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на СО и в подкрепа на инициативата „София - европейска столица на спорта 2018 година”.

ДГ№170 „Пчелица” разполага с допълнителни специалисти: логопед и психолог, които работят на половин щат. Има назначен помощник на учителя. 

В ДГ №170 идва ресурсен учител от РЦПППО.

Работното време на детското заведение е от 7.00 ч. до 19.00  ч.

Уеб-сайтът на детската градина е: www.pchelica.webnode.com

 

 

Уважаеми родители, 

През учебната 2018 / 2019 година ДГ № 170 „Пчелица” работи със следните групи:

Яслена група „Мечо Пух”-  набор 2017 - 25 деца; 

Първа група-вариант „Гъбка” -  набор 2016 - 25 деца;

Първа група-вариант „Ягодка” -  набор 2016 - 24 деца;

Първа група „Мики Маус” - набор 2015 - 29 деца;

Първа група „Детелина” - набор 2015 - 27 деца;

Втора група „Барбарони” - набор 2014 - 31 деца;

Подготвителна група 5-годишни „Камбанка”  - набор 2013 - 30 деца;

Подготвителна група 6-годишни„Слънце”  - набор 2012 - 11 деца;

 За учебната 2019-2020 година ще бъде приета една яслена група, деца родени 2018г. - 21 деца.

ДГ 170 "Пчелица" кандидатства в обявената сесия за програмно финансиране на проекти по Програма за равитие на физическото възпитание и спорт /2016-2020г/ на СО с тема на проекта: "НАДЕЖДАТА: АЗ, ТИ, НИЕ - С ПЕСНИ И ТАНЦИ ТОЛЕРАНТНИ И ОБЕДИНЕНИ!"

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Предоставяме на Вашето внимание информация относно медицински изследвания за детска градина:

Сроковете за валидност на лабораторните резултати за прием в детска градина са нормативно определени в Наредба № 26 / 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и в Наредба № 3 / 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.
ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ЯСЛА: Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА: Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА ИЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА за повече от 30 дни, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен./, при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити . 
ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
Медицинска бележка от личен лекар задължително се представя, когато медицинската сестра в детската градина е върнала детето поради заболяване. 
Медицинска бележка, представена за извиняване на отсъствия задължително трябва да съдържа диагноза и период на домашно лечение, подпис и печат.
Резултатите от паразитологичните тестове стават готови за два работни дни.
Резултатите за микробиологично изследване стават готови за три работни дни
Всяка учебна година се представя в детската градина нова здравно-профилактична карта, с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони на родителите за контакти, от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.