ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №75 Сърчице (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:75
Име:Сърчице
Директор:Миглена Стойнова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост - 1A", ул. "Сърчице", № 4
Комуникация:
02/8749429
dg75sf@abv.bg
http://www.dg75.bg/
02/8770396

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1700
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4900
Хронични заболявания1000
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4300
Хронични заболявания1100
СОП500
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред27--
Хронични заболявания600
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

В

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНЕ И  

ЗАПИСВАНЕ  НА ДЕЦАТА В ДГ №75  „СЪРЧИЦЕ”

Уважаеми родители,

На 18 май 2020г.  стартира кампанията на I-во класиране по критерии

за учебната 2020/2021 година  за прием на деца в детските градини.


Записването на децата ще се осъществи в периода от 18.05.2020  до  29.05.2020г. от  8:30 ч. до 14:00 ч.  в сградата на  ДГ № 75 "СЪРЧИЦЕ", вход групи Детска градина /триетажно крило/. 

Критерии № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12(дете с неизвестен родител),15 и 17 ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да представят документи.

С документи на място се доказват критерии № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16. Ако представяте копие на документи, моля, носете оригиналите за сверяване.

При подаване на документите, на родителите ще се предоставят следните документи, които те попълват и подписват на място:

  1. Заявление - формуляр, генериран от ИСОДЗ;
  2. Декларация за обработване личните данни;
  3. Декларация за спазване Правилника за дейността на ДГ № 75 и данни за детето;
  4. Работна карта за набиране информация за образователно ниво и трудова заетост на семейството- формуляр на НЕИСПУО;

 

Във  връзка със създалото се положение около COVID 19 и мерките  за ограничаване на пандемията, моля спазвайте разстояния не по-малко от 2 метра, носете маски, ръкавици и химикал.

Ще се създаде  организация,  гарантираща безопасността Ви.

Във връзка с проверка на документи по служебен път, ще е необходимо технологично време.

Моля, не оставяйте записването за последния момент.

Пожелавам на всички ви здраве!

АЖНО!!

 При постъпване на новоприети деца се представят следните медицински документи:

  1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.
  2. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди  постъпване на детето в детското заведение.

Купува се фекален тест (проба) и перианална отривка със скоч лепенка от аптека и след взимане на пробата се носи в лаборатория, която извършва тези изследвания, или в Националният център по заразни и паразитни болести.

  1. Изследване на кръв и урина – извършени в едномесечен срок преди постъпването.
  2. Изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването.
  3. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.). Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България.
  4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина/ясла.       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДГ №75 "Сърчице" се намира в ж.к.”Младост” 1А. Разполага с помещения, отговарящи на всички изисквания за обучение и възпитание на деца от предучилищна възраст. За игри и спорт на открито има голям и красив озеленен и обезопасен двор с площадки, оборудвани с катерушки, пейки, пързалки. Разполагаме с  модерен плувен басейн, който активно се използва през всички сезони.

ДГ №75 е общинска детска градина. В нея функционират 6 групи детска градина и 2 групи ясла. В яслените групи се приемат деца от 1 до 3 години, а градинските групи се посещават от деца от 3 до 7-годишна възраст. Децата са разпределени както следва:

випуск 2013г. - 1 група - 33 деца;

випуск 2014г. - 2 групи - 61 деца;

випуск 2015г. - 2 групи - 60 деца + 2 почасово посещение;

випуск 2016г. - 1 група - 30 деца + 1 почасово посещение;

випуск 2017г. - 1 група - 27 деца;

випуск 2018г. - 1 група - 23 деца.

Випуските в яслените групи не са разделени по възраст, а и в двете групи има деца и от випуск 2017 и от този - 2018година.

Екип от висококвалифицирани педагози, медицински сестри и помощен персонал се грижи за децата с много внимание и любов. В ДГ №75 "Сърчице" е сформиран Екип за подкрепа, в който работят психолог,  логопед и ресурсен учител. Те се грижат не само за децата със специални образователни потребности, а и за останалите деца, ако имат нужда от тяхната помощ. С децата със СОП в ролята на помощник-учители работят студенти на държавна практика от СУ и НБУ, с които имаме договори за сътрудничество.

Организацията на работа в детската градина е целогодишна. Престоят на децата е целодневен от 7.00 до 19.00 часа, като им се осигурява четирикратно хранене - закуска, допълнителна закуска в 10 часа, обяд и следобедна закуска, които са съобразени с всички изисквания за здравословен начин на хранене в предучилищна възраст. Учебни занимания се водят и сутрин и следобяд, като се редуват с много и разнообразни допълнителни  образователни дейности, както и с много игри и развлечения. С децата, имащи говорни проблеми, работи квалифициран логопед и за това не се заплаща допълнително. Гостуват ни със свои постановки и  куклени театри, шоупрограми, илюзионисти, детско кино...

В ДГ №75 се осъществява богата и разнообразна възпитателно-образователна работа, като нейният приоритет е всестранното и пълноценно изграждане на детската личност. Работи се по разработена от педагогическия екип на детската градина програма и се използват интерактивни дъски във всички групи. Ползват се и други учебни помагала (индивидуални книжки за децата, дидактически табла, сборници, енциклопедии и др.), които се избират ежегодно от учителите. Във всяка група детска градина има компютър с интернет и телевизор с кабелна телевизия.

В детската градина се провеждат и допълнителни побразователни дейности, извън учебния план. Участието в тях става по желание на родителите и се заплаща отделно от таксата за детска градина, която се определя в съответствие със Закона за местните данъци и такси и в момента е 60 лева. Тези дейности са :

- Английски език

- Изобразително изкуство

- Плуване

- Балет

- Народни танци

- Таекуондо

- Модерни танци

Много желани и обичани от децата са екскурзиите, както  и лагерите, които организираме - ски-училище през зимата, зелени училища през пролетта и есента  и летен лагер.

Приемът в ДГ №75 се осъществява съгласно НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

 
e-mail: dg75sf@abv.bg
web сайт: http://dg75.bg/