ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №70 Пролет (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:70
Име:Пролет
Директор:Трендафилка Анчева
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 3" до бл. 307
Комуникация:
02/9964399

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2000
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания100
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4500
Хронични заболявания500
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2100
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1900
Хронични заболявания1200
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред21--
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Визия:

ДГ №70 "ПРОЛЕТ" е с 35 годишна история. Разположено е на площ от 5 дка сред много зеленина, дървета, цветя, храсти и площадки, оборудвани с различни детски съоражения. Сградният фонд и материално-техническата база осигуряват уютна, функционална и естетизирана обстановка за децата, които са разпределени в отделни възрастови групи.От тях 5 градински и 1 яслена.

випуск 2012 -48

випуск 2013 -30

випуск 2014 -32

випуск 2015 -30

випуск 2016 - 25

Организацията на работа в детската градина е целогодишна. Престоят на децата е целодневен от 7.00 до 19.00 часа, като им се осигурява четирикратно хранене - закуска, допълнителна закуска в 10 часа, обяд и следобедна закуска, които са съобразени с всички изисквания за здравословен начин на хранене в предучилищна възраст. Учебни занимания се водят и сутрин и следобяд, като се редуват с много и разнообразни допълнителни  образователни дейности, както и с много игри и развлечения. .  

В ДГ №70 се осъществява богата и разнообразна възпитателно-образователна работа, като нейният приоритет е всестранното и пълноценно изграждане на детската личност. Работи се по разработена от педагогическия екип на детската градина програма и се използват интерактивни дъски . Ползват се и други учебни помагала  - индивидуални книжки за децата, дидактически табла, сборници, енциклопедии и др., които се избират ежегодно от учителите.

В детската градина се провеждат и допълнителни побразователни дейности, извън учебния план.

- Английски език

- Приложни изкуства

- Плуване

- Балет

- Народни танци

- Йога

- Футбол

Приемът в ДГ №70 се осъществява съгласно НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

 

Мисия:

В ДГ №70 "ПРОЛЕТ" работи екип от високо квалифицирани и професионално подготвени кадри, използващи разнообразни интерактивни методи за възпитание и обучение съобразно Държавните образователни стандарти, и в унисон с високите стандарти на Европейската общност и концепцията за "Учене през целия живот".

Първостепенна отговорност на колектива е подпомагане на семейството при отглеждане и възпитаване на детето, зачитане на неговото достойнство, култура, обичаи, език, убеждения.

Установените традиции, ритуали, церемонии и символика придават специфичен облик на детската градина и я отличават и издигат в публичното пространство, затвърждавайки основната й цел - да възпитава и образова утрешните граждани на България.

Предвид четирите типа фундаментално обучение посочени в доклада на Жак де Лор пред Европейската комисия по образование, ние трябва:

- Да се научим да знаем!

- Да се научим да правим!

- Да се научим да живеем!

- Да се научим да бъдем!