ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №39 Пролет (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:39
Име:Пролет
Директор:Олга Сотева
Район:Овча купел
Адрес:гр.София, ж.к. "Овча купел" - I
Комуникация:
029560069
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред3600
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група3--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред6700
Хронични заболявания900
СОП010
Работна група3--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4101
Хронични заболявания1700
СОП000
Работна група2--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3200
Хронични заболявания2800
СОП200
Работна група5--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред3200
Хронични заболявания2300
СОП300
Работна група5--

Информация за родители

ДГ №39 ”Пролет” се намира на територията на община “Овча купел 1” и заема специално построена сграда, отговаряща на съвременните изисквания за отглеждане и възпитание на деца от 1 до 7 години. В ДГ №39 има две яслени групи за деца на възраст от 1 до 3 г. и девет градински групи - за деца на възраст от 3 до 7 г. възраст.

Детската градина разполага с обширен двор, модерен плувен басейн, музикален салон, зала за спортни занимания, кабинети за работа с деца със специални образователни потребности, приложни изкуства , кабинет за чуждоезиково обучение, конферентен кабинет.

В ДГ № 39 се отглеждат деца в 11 групи.

За учебната 2018/2019г

1. Брой деца в групите по години на раждане:

 - 2017 - 14 деца

 - 2016 - 39 деца

 - 2015 - 62 деца

 - 2014 - 67 деца

 - 2013 - 63 деца

 - 2012 - 87 деца

 общо 332 деца

2. Брой групи за деца със СОП - няма

3. Назначен допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващо образование - психолог, логопед и ресурсен учител.

4. Проекти , които се реализират в ДГ - предстоящ "Спортът е здраве".

5. Допълнителни образователни дейности в ДГ № 39

 - чуждоезикова школа ЕЦ "Авенир"

 - хореографска школа "Анталия"

 - вокална група "Анталия"

 - приложни изкуства "Том и Джери"

 - художествена гимнастика "Том и Джери"

 - Футбол - спорт "Том и Джери"

 - латино танци "Матис Данс Студио"

 - плуване "Омега - 1"

 - логопед Амалтея "Прима"

За учебната 2019/2020 са обявени следните места за прием:

- родени 2018г - 10 деца общ прием, ХЗ - 0

- родени 2017г - 28 деца общ прием, ХЗ - 0

- родени 2016г - 37 деца общ прием, ХЗ - 3, СОП - 6

За учебната 2019/2020 децата ще бъдат разпределени по групи, както следва:

2 яслени групи;
3 групи - за деца родени през 2016 г.
2 групи - за деца родени през 2015 г.
2 групи - за деца родени през 2014 г.
2 групи - за деца родени през 2013 г.


За успешния образователно-възпитателен процес се грижат висококвалифицирани специалисти, доказали се в практиката и творци на изкуството. ДГ №39 ”Пролет” участва в европроекти, конкурси за изява на детските таланти. Децата и педагозите на ДГ №39 са носители на награди и отличия за участие в национални и международни конкурси по изкуствата. 

Целият екип на детското заведение работи успешно за:
- изравняване на европейските стандарти в образованието;
- формиране на личности с висока комуникативност и спортен дух;
- запазване на националнтата идентичност като част от европейската мултикултурна среда;
- придобиване на отлична училищна готовност