ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №48 Братя Грим (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:48
Име:Братя Грим
Директор:Петя Йосифова
Район:Сердика
Адрес:гр.София, ул. "Марин Д. Христов", №5
Комуникация:
8320021 8321022

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред2000
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред4400
Хронични заболявания220
СОП000
Работна група1--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания400
СОП040
Работна група2--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4600
Хронични заболявания700
СОП200
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4200
Хронични заболявания1200
СОП100
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4500
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група3--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред43--
Хронични заболявания1200
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 1. Записването на приетите деца в ДГ № 48 „Братя Грим“ за учебната 2020/2021 г. ще се извършва съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ https://kg.sofia.bg/isodz/calendar,  на място в детската градина, от 8.00 ч. до 16.30 ч.
 2. Влизането в ДГ № 48 „Братя Грим“ ще се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

 

http://odz48.com/

ДГ № 48 „Братя Грим” е общинска детска градина с яслени групи и осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в I клас.

Основни задачи на ДГ № 48 са създаване на условия за:

 • Осигуряване на интелектуалното, социалното и емоционалното развитие на децата;
 • Възпитаване на ценности;
 • Развитие на изобразителна, музикална и художествено творческа дейност.

Децата в ДГ № 48 са разпределени по възраст в 11 групи както следва:

 • 2 групи ясла за деца от 1 до 3 години;
 • 1 група – 2 годишни;
 • 2 групи – 3 годишни;
 • 2 групи – 4 годишни;
 • 2 групи – 5 годишни;
 • 2 групи – 6 годишни.

В ДГ № 48 за децата се грижи екип със сериозен професионален опит и с постоянна амбиция на позитивни иновации в детското възпитание чрез интеркултурен обмен на добри педагогически практики и нови възпитателни стратегии. Екипът включва:

 • 18 Учители
 • Учител по музика, който е и ръководител на вокална група „Златно гласче”, носител на редица престижни награди и отличия.
 • Психолог
 • Ресурсен учител
 • 2 Логопеди
 • 6 Медицински сестри
 • 14 Помощник възпитатели

Детската градина разполага с:

 • Физкултурен салон;
 • Плувен басейн;
 • Два логопедични кабинета;
 • Кабинет психолог;
 • Музикален салон;
 • Ателие за приложни изкуства;
 • Кабинет по английски език;
 • Интерактивни мултисензорни зали за стимулиране на двигателната активност, сетивните системи, когнитивните процеси, взаимодействието и комуникацията;
 • Стая на приказките.

В ДГ № 48 за децата се предлагат следните допълнителни образователни дейности:

 • Плуване;
 • Английски език;
 • Футбол;
 • Народни танци;
 • Приложни изкуства;
 • Детски спортни игри.

От 2019 г. ДГ 48 „Братя Грим” работи по проект „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България” REFEE с партньори Университетски колеж ВИА (VIA University College) и СНЦ „Еквилибриум”. Основния фокус на проекта е насочен към търсене и отчитане на детската гледна точка и как възрастните да разбираме нуждите на децата, базиран на датския педагогически подход  - социално образование през Игра.