ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №80 Приказна калина (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:80
Име:Приказна калина
Директор:Нина Иванова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Видлич" № 2
Комуникация:
02/8595017 02/8598170
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред4000
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група4--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4101
Хронични заболявания500
СОП300
Работна група2--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред6800
Хронични заболявания1700
СОП300
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред6900
Хронични заболявания1200
СОП800
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред3100
Хронични заболявания2300
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Записване на децата набор 2018, 2017 и 2016 - прием  през м. септември 2019г.

Всеки работен ден от 8,00ч. до 16,00ч.

Необходими документи - заявление от родителя  и всички документи, посочени в заявлението.

При записването родителите се запознават с Правилника за вътрешния ред на ДГ № 80 и със списъка на медицинските изследвания и документи за прием.

Родителската среща  за децата от яслените групи / родени през 2017г. и 2018г. / ще се проведе на 11.06.2019г. от 17.00ч. в музикалния салон на ДГ № 80. Родителската среща за децата от първите групи / родени през 2016г. / ще се проведе на 12.06.2019г. от 17.00ч. в музикалния салон на ДГ № 80.