ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №80 Приказна калина (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:80
Име:Приказна калина
Директор:Нина Иванова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Видлич" № 2
Комуникация:
02/8595017 02/8598170

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3402
Хронични заболявания040
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания400
СОП040
Работна група4--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4200
Хронични заболявания500
СОП300
Работна група2--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред6800
Хронични заболявания1700
СОП300
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред6900
Хронични заболявания1200
СОП800
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред31--
Хронични заболявания2300
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА  № 80 ”ПРИКАЗНА КАЛИНА”

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО

Всеки работен ден   9,00ч. - 15,00ч.

за периода 18 май 2020г.   -   29 май 2020г.  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ: 
1. Заявление от родителя /типова бланка/от ИСОДЗ - получава се на място от директора.
2. Оригинални документи 
- удостоверение за раждане на детето
- лични  карти  на родителите /или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице/
3. Допълнителни документи според критериите. Списък на вида и съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване, е даден в профила на всяко дете - подсекция „Необходими документи".