ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №129 Приказен свят

Тип:ДГ
Номер:129
Име:Приказен свят
Директор:Ани Попова
Район:Триадица
Адрес:гр.София, ул. "Kосово поле", № 3
Комуникация:
8596149 8582183

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания400
СОП130
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2400
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2300
Хронични заболявания2000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред45--
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

работното време, в което можете да запишете класираните си деца в ДГ №129 "Приказен свят" е:
от понеделник до четвъртък:

от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 16:30 ч.

в петък:

от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:00 ч.

Записването се извършва в централната сграда на ул. „Косово поле“ № 3.

Препоръчително е да си запишете час по телефона за по-добра организация на административното обслужване.

Телефони за контакт:

0884167629
028582183
028596149

Ани Попова
Директор на ДГ 129 „Приказен свят“

https;//129dg.bg/

Медиите за нас:

http://technews.bg/info.php?id=28947   

 http://computerworld.bg/42646_darzhavna_detska_gradina_v_sofiya__oborudvana_s_moderni_tehnologichni_sredstva

 

  Предучилищната институция е база за обучение на студенти от СУ "Св. Климент Охридски" от факултета по науки за образовнието и изкуствата.

 

 ДГ 129 "Приказен свят" е с визия дигитална култура, електронно обучение. Институцията е референтен образователен модел съобразно европейските компетенции с индикатори за управление на качеството, осигуряващ равен достъп до качествено образование:

- Интерактивно обучение в реално и виртуално образователно пространство;

- Програмна система базирана на Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот;

- Педагогически екип интегриран, иновативно мислещ с интерактивна компетентност и личностен интегритет.

Общо 6 възрастови групи

Общ брой деца 189

В институцията няма отделни групи за деца със специални образователни потребности.

Назначен допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образование: логопед от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващто образование - София, град РЦПППО, ресурсен учител от Регионален център за подкрепа

на процеса на приобщаващото образование - София, град РЦПППО.

Институционален проект "Гражданско образование" с мини идейни проекти по възрастови групи.

Проектът е иновативен подход за рационално и резултатно управление на институцията, ситуационен метод в педагогическото взаимодействие, интегративна форма в дейността на институцията за работа с родителската общност; индикатор и инструмент за управление на качеството в образователната институция; образователна технология за ефективно управление на възпитателно-образователния процес; форма за сътрудничество и партниране с културни институции, неправителствени организации; форма, средство за популяризиране на добри педагогически практики; форма за квалификация, за мотивиране, за делегиране на права и отговорности; средство за самообучение, самоконтрол, самооценка, инструмент за контрол при проследяване на цялостната педагогическа дейност - педагогическо взаимодействие, работа с родителската общност, работа с културни институции, участия в научно-практически форуми, успеваемост на детската аудитория/личност; мониторинг - цели, процеси, резултати. Проектът е алгоритъм за управление на качеството.

В институцията освен основните образователни направления на взаимодействие за формиране на детската личност: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, физическа култура, музика, конструиране и технологии, родителите имат възможност за избор на 12 допълнителни активности, включващи спортни, интелектуални и артистични направления, като допълнителни образователни дейности:

 1. Английски език
 2. Немски език
 3. Шах
 4. Балет
 5. Тенис
 6. Приложни изкуства
 7. Бойни изкуства
 8. Гимнастика
 9. Солово пеене
 10. Футбол
 11. Народни танци
 12. Модерни танци