ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №16 Приказен свят (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:16
Име:Приказен свят
Директор:Николина Ангелова
Район:Студентски
Адрес:гр.София, ул. "Атанас Манчев", №1
Комуникация:
8628741 8628641 сайт : odz16.com
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4200
Хронични заболявания900
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5000
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5300
Хронични заболявания1900
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред14--
Хронични заболявания1000
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

 

 

ДГ №16 "Приказен свят" е в Студентски град, между зала Христо Ботев и Зимния дворец.

Интернет страница: odz16.com   ;    e-mail:  odz16@abv.bg

Образователно-възпитателната работа с децата в ДГ № 16 "Приказен свят" се извършва в седем градински и две яслени групи. Екипът на ДГ №16 "Приказен свят" работи съобразно Конвецията на ООН за правата на детето, определяйки детето като личност и индивидуалност, като висша ценност, към която трябва да се отнасяме с любов и грижа.

В детската градина се предлагат следните допълнителни образователни дейности: английски език, плуване, футбол, латино танци, народни танци, аеробика и гимнастически упранения, и шах за подготвителните групи.

Детското заведение разполага с басейн. Дворът на ДГ № 16 "Приказен свят" е  в много добро състояние след  извършен ремонт: нова асфалтна настилка, нови градински детски съоръжения и възстановяване на декоративна растителност.

Яслата на ДГ № 16 "Приказен свят" е  Сграда 2  -   във филиал в блок 41А в Студентски град.

През учебната 2019/2020 година в ДГ №16 са сформирани следните групи по възрасти :

2 (две) първи  групи   51 деца - родени 2016г.
2 (две) втора  група   60 деца  - родени 2015г.
2 (две ) подготвителна групи за 5год. -68 деца - родени 2014г.
1( една ) подготвителна групи за 6год - 30  деца - родени 2013 г.
2 (две) яслени групи 48 деца  - родени 2017 г. и 2018г.

в ДГ №16 посещават  3деца със СОП

Назначени са псхолог и  логопед от ДГ №16 " Приказенвят"

Ресурсен учител назаначен от РЦППО   посещава децата  със СОП  в  ДГ №16 " Приказен свят"