ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №113 Преспа

Тип:ДГ
Номер:113
Име:Преспа
Директор:Миглена Филчева
Район:Средец
Адрес:гр.София, ул. "Преспа", №3
Комуникация:
02/9815982 02/9876125
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания200
СОП200
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2400
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред5200
Хронични заболявания610
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред5400
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на  д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; 

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; 

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; 

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.); 

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина. 

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.). 

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 От ръководството

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДГ “Преспа” №113 се намира в центъра на София и отговаря на потребностите на
взискателните и загрижени родители, които желаят децата им от предучилищна
възраст да живеят сред връстници. Съвременната детска психология по категоричен
начин доказва, че оформянето на зрялата личност зависи от множество показатели
на тази възраст.

Отглеждане, възпитание и обучение на
деца от 3 до 7-годишна възраст.
Подготвителна група с интензивно интелектуално и творческо развитие на деца
от 6 до 7-годишна възраст
с главна цел подготовка за училище.

Учебната година завършва с точна диагностична оценка.
Детската градина предлага по желание езиково обучение, спорт, танци, фехтовка, плуване,
игри с богата дидактична база. 
Организира зелени училища, ски училище и спортни лагери
за децата, посещаващи детската градина и родителите им.

В детската градина има психолог.

 

Информация за родителите на новоприетите деца с класиране от 15.05.2020 г.

Прием на документи и записване ще се извършва 

всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч.