ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №9 Пламъче

Тип:ДГ
Номер:9
Име:Пламъче
Директор:Мариaна Бъчварова
Район:Овча купел
Адрес:гр.София, ул. "Овчо поле", №16
Комуникация:
02/9204313

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3100
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред29--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ДГ № 9 "Пламъче" е създадена през 1976 г.

Тези, които посрещахме първите възпитаници на детската градина и днес сме тук. Това ни осигурява изключително предимство - ползваме се с пълното доверие и уважение на родителската общност в квартала, работим в тясно сътрудничество за максимално достигане на държавните образователни стандарти от децата, по пътя към предучилищнoто образование и личностно развитие.

От 21.09.2007 г. ДГ № 9 „Пламъче” посреща своите възпитаници в нова, просторна, модерна и уютна сграда, заемаща 800 кв.м. застроена площ и 4 д-кa залесен и озеленен двор. В сградата се помещават четири градински групи със  спални, занимални, санитарни възли за всяка група и  две просторни зали за допълнителни образователни дейности. За децата в нея се грижат с любов, внимание и всеотдайност 20 служители, които работят така, че детската градина да е обичано и желано място от децата.

Предвид, детските интереси и заложби в  ДГ № 9 се организират допълнителни образователни дейности като видът и броят им се определя от родителите. Предпочитат се английски език, фолклорни танци, таекуон-до, модерени танци, приложни изкуства и други.

ДГ №9 „Пламъче” осигурява условия за сигурност и спокойствие на децата, усвояване на знания, умения и личен опит, необходими за откриване и опознаване на света, развитие на критично мислене и творческо въображение. Възпитава отговорни, позитивни, толерантни към индивидуалните различия хора.

 

В ДГ №9 "Пламъче" децата са разпределени в четрите възрастови групи, както следва:

първа група - родени 2016 година - 25 деца

втора група - родени 2015 година - 30 деца

подготвителна група - родени 2014 година - 32 деца

подготвителна група - родени 2013 година - 30 деца

В детска градина № 9 "Пламъче" няма специални групи и няма назначени специалисти - психолог, логопед и ресурсен учител.

В детска градина № 9 "Пламъче" се осъществяват следните допълнителни образователни дейности:

1. Английски език

2. Народни танци

3. Проложни изкуства

4. Бойни изкуства

Линк към сайта на детската градина: http://dg-9.eu/

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА !!!

  1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ;
  2. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ;
  3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в ДГ.