ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №36 Пеперуда (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:36
Име:Пеперуда
Директор:Верка Кирчева
Район:Искър
Адрес:гр.София, ул. "Иван Арабаджията" № 40
Комуникация:
02/ 9790932

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред503
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред34117
Хронични заболявания040
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред33110
Хронични заболявания300
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2600
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5300
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3900
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред41--
Хронични заболявания400
СОП110
Работна група1--

Информация за родители

ДГ 36 - Пеперуда | Начало

peperuda36@gmil.com

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНЕ И  

ЗАПИСВАНЕ  НА ДЕЦАТА В ДГ №36  „ПЕПЕРУДА”

Уважаеми родители,

На 18 май 2020г.  стартира кампанията на I-во класиране по критерии

за учебната 2020/2021 година  за прием на деца в детските градини.


Записване на децата от 18.05.2020  до  29.05.2020г.

                      от  9:00 ч.   до 16:00 ч.   

       в сградата на 69 училище /срещу ДГ № 36/ 

        вход към физкултурния  салон  -  I етаж 

Критерии № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12(дете с неизвестен родител),15 и 17

ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да представят документи.


С документи на място се доказват критерии

№ 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16.


При записване на родителите ще се предоставят:

 1. Заявление - формуляр, генериран от ИСОДЗ;
 2. Декларация за обработване личните данни;
 3. Работна карта за набиране информация за образователно ниво и трудова заетост на семейството- формуляр на НЕИСПУО;
 4. Декларация с извадка на Правилника за дейността на ДГ № 36 и данни за детето;
 5. Уведомително писмо във връзка с чл. 53, ал.4 от КСО (за децата до 2-годишна възраст);
 6. Списък с медицински изследвания и документи, които трябва да се представят при постъпване на детето в детската градина;
 7. Заявяване желание на родителите за дата на постъпване

 

С  цел  ефективна  работа и недопускане  струпване на  родители при  записване,

създавам организация за предварително записване на час за прием на документи

/в рамките на работният ден/ на следните телефони:

                                 02 979  09 32

                                 0884 801 613

Във  връзка със създалото се положение около COVID 19 и мерките  за ограничаване на пандемията,

моля да спазвате разстояния не по-малко от 2 метра, носете маски, ръкавици и химикал.

Ще се създаде  организация,  гарантираща безопасността Ви.

Във връзка с проверка на документи по служебен път, ще е необходимо технологично време.

Моля не оставяйте записването за последния момент.

Пожелавам на всички успех!

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Сградата на Детска градина № 36 „Пеперуда“ е  изцяло реновирана и обновена

От месец септември 2020г. ще отворим с

 • Три  нови  яслени групи с деца родени през  2019г. и през 2018г.

                           Децата в ранна детска възсаст  от 1 до 3 г. са в смесени групи

 • Две  първи групи  с деца родени през  2017г.
 • Една втора група  с деца родени  през  2016г.
 • Две  трети подотвителни  групи с  деца родени през  2015г.
 • Две  четвърти  подотвителни  групи с деца родени през  2014г.

 

 

Директор на ДГ № 36 Верка Кирчева