ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №36 Пеперуда (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:36
Име:Пеперуда
Директор:Верка Кирчева
Район:Искър
Адрес:гр.София, ул. "Иван Арабаджията" № 40
Комуникация:
02/ 9790932
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред5800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4900
Хронични заболявания400
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред4900
Хронични заболявания000
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред3650
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

ДГ 36 - Пеперуда | Начало

peperuda36@gmil.com

Уважаеми родители,

Информирам Ви за следното

1. При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

2. При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, се изисква:

-    еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии при  отсъствие на повече от  1  месец  при епидемиологични показания  

-    еднократен отрицателен резултат за чревни паразити  при отсъствие за повече от 2 месеца съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Първият ден трябва да носите попълнена Декларация за Информирано съгласие-COVID 19,  която можете да я свалите от сайта на детската градина.

01.09.2020

Директор на ДГ № 36

Верка Кирчева

..................................................................................

 

Сградата на Детска градина № 36 „Пеперуда“ е  изцяло реновирана и обновена

От месец септември 2020г. ще отворим с

  • Три  нови  яслени групи с деца родени през  2019г. и през 2018г.

 Децата в ранна детска възсаст  от 1 до 3 г. са в смесени групи

  • Две  първи групи  с деца родени през  2017г.
  • Една втора група  с деца родени  през  2016г.
  • Две  трети подотвителни  групи с  деца родени през  2015г.
  • Две  четвърти  подотвителни  групи с деца родени през  2014г.

 

Директор на ДГ № 36 

 Верка Кирчева