ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №36 Пеперуда (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:36
Име:Пеперуда
Директор:Верка Кирчева
Район:Искър
Адрес:гр.София, ул. "Иван Арабаджията" № 40
Комуникация:
02/ 9790932
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред1900
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2600
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4100
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4100
Хронични заболявания400
СОП110
Работна група1--

Информация за родители

ДГ 36 - Пеперуда | Начало

              Уважаеми   родители,  

Детска градина № 36 "Пеперуда"  е в реконструкция и основен ремонт за една година.

Адресът на администрацията на детската градина до края на ремонта е: 

69 ОУ "Димитър Маринов" ж.к. Дружба ул. "Чудомир Топлодолски" № 2 /срещу сградата на детската градина/

За  учебната  2019/2020  година  няма да има  прием на деца.

Нов прием ще има през м. май 2020г.

Директор на ДГ № 36

Верка Кирчева

16.09.2019г.