ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №103 Патиланско царство (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:103
Име:Патиланско царство
Директор:Венелина Шпицер
Район:Подуяне
Адрес:гр.София, ул. "Гинци", № 16
Комуникация:
02/9452798
02/9453155

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1000
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3000
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4501
Хронични заболявания400
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания500
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5000
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4700
Хронични заболявания900
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред41--
Хронични заболявания800
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦАТА В ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО“, МОЛЯ СТРИКТНО ДА СПАЗВАТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ. ИЗЧАКВАЙТЕ РЕДА СИ НА ДВОРА КАТО СПАЗВАТЕ 1.5 М ДИСТАНЦИЯ! В СГРАДАТА ВЛИЗА ЕДИН РОДИТЕЛ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С МАСКА И СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКТАНТ, ПРЕДОСТАВЕН ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА!

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЗАПИСВАНЕТО:

18 МАЙ 2020 - 29 МАЙ 2020

9.00ч. - 12.00ч. и от 12.30 ч. - 16.00ч.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПРОЯВЕНОТО РАЗБИРАНЕ!

Уважаеми родители,

Детска градина №103 „Патиланско царство” се намира на територията на район Подуяне в гр. София. Разполага с 2 сгради – една основна, която е масивна, двуетажна, типов проект за дестко заведение и нова сграда отговаряща на всички съвременни изисквания за достъпна и комфортна архитектурна среда, съобразена с Европейските стандарти за качество, в които предлага възпитателно-образователен процес на деца от 1 до 7 годишна възраст, разпределени по възраст в 7 групи детска градина и 2 групи детска ясла. ДГ № 103 има актуален сайт www.dg103.net.

Детската градина разполага с:

-голям, просторен и с много зеленина двор, който има функционални площадки за всяка група с уреди за игра и пясъчници;

-физкултурен салон;

-кабинет по безопасно движение по пътищата;

-музикален салон;

-ателие за приложни изкуства;

-кабинет по английски език;

-логопедичен кабинет;

В ДГ № 103 за децата се грижи квалифициран, информиран, амбициозен и отговорен екип който се състои от учители, педагог, логопед, помощник-възпитатели и медицински сестри. Със заповед на директора на РЦПППО за децата със СОП работи ресурсен учител от РЦПППО гр. София в подкрепа на деца със специални образователни потребности. Призванието на целия екип е да предостави възможност на детето да се радва и да преживява щастливо всеки миг от деството си, да расте със самочувствието, че е значимо, обичано и ценено. Целта е да научим децата да мислят, откриват и решават проблеми, да бъдат творци с развито въображение. Създадените традиции, натрупаният педагогически опит през изминалите години, допълнителните педагогически услуги, отговарящи на социално-културните интереси на живущите в района, дават основание да се твърди, че за в бъдеще ДГ № 103 ще бъде предпочитан партньор при отглеждането и възпитанието на децата от предучилищна възраст.

Новото, което детската градина предлага на децата е интегриране на дигитални средства за усъвършенстване на педагогическото взаимодействие. Целта е разработване на ситуации за работа с интерактивна дъска като допълнително сртедство, подпомагащо организирането и развитието на познавателните дейности по различните образователни направления. Създадени са условия за развитие на детските инициативи чрез използване на дигитално-технологично решение в детската група за повишаване качеството на взаимодействие.

В детската градина се предлагат допълнителни образователни дейности, които превръщат детската градина в по-желано място за децата:

-народни танци;

-модерни танци;

-пиложни изкуства;

-джудо;

-английски език.

 

През учебната 2019/2020г. в детската градина ще работят:

-две яслени групи с набор 2017 и 2018г. с общо 49 деца;

-една първа група с набор 2016г. с 28 деца;

-две втори групи с набор 2015г. с общо 59 деца;

-две трети групи с набор 2014г. с общо 59 деца;

-две четвърти групи с набор 2013г. с общо 55 деца.