ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №139 Панорама (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:139
Име:Панорама
Директор:Диана Цветанова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Ген. Асен Николов", №12
Комуникация:
8261071

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2000
Хронични заболявания011
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2400
Хронични заболявания200
СОП010
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2100
Хронични заболявания600
СОП200
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания500
СОП500
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4211
Хронични заболявания700
СОП1100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред18--
Хронични заболявания900
СОП400
Работна група0--

Информация за родители

Важно!

Приетите деца от първо класиране с прием от месец септември 2020 г. ще бъдат записвани в ДГ №139 "Панорама" - централна сграда всеки работен ден от 09.00 ч до 15.00 ч.

 

Уважаеми Родители,
Детската градина е разположена в две специално построени сгради.
Имате възможност да кандидатствате и за двете :
Централна - ул. Ген. Асен Николов № 12 - пет групи и една яслена група;
Филиал - ул. Луи Пастьор № 4 - четири групи без яслена група.

В централната сграда през учебната 2019/2020 година работят:

Втора яслена група " Щурче"

Първа група " Калинки "

Втора група " Камбанки "

Трета  група " Веселушко "

трета група " Пчеличка"  

Четвърта група " Звездички "

 

Дворовете на детската градина са богато озеленени и с обособени площадки за
игра.
Основният стремеж на нашия екип е да осигури на децата спокойно, радостно и
пълноценно детство. Да са щастливи и обичани с усещането, че всичките им мечти
могат да станат реалност. Да пораснат като пълноценни свободни личности. Да
намерят своето достойно място в живота и да променят света около себе си към по-
добро.
Ние гарантираме физическо, духовно и социално развитие на детето в съответствие
с програмните, Държавно образователни стандарти и съвременните тенденции в
предучилищното възпитание. Гарантираме спокойствие и сигурност на родителите и
адекватен отговор на техните интереси и очаквания.
При нас Вашите деца могат да изучават английски език, да участват в заниманията
по народни и модерни танци, футбол,приложни изкуства и лечебна гимнастика като допълнително платена педагогическа услуга. Децата на ресурсно подпомагане са освободени от такса за допълнителните образователни дейности.
Детската градина организира ски-училище на Витоша и скаутско училище през пролетния сезон.

В ДГ №139 " Панорама" има специална група за деца с  нарушения . В условия на взаимно доверие и подкрепа  осигуряваме образователна среда, съобразена с принципите на приобщаващото образоване.

Детската градина осигурява   :

- логопед

- психолог

- ресурсен учител

 

 

Официален сайт на детската градина : dg139-panorama.com