ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №60 Бор

Тип:ДГ
Номер:60
Име:Бор
Директор:Надя Велкова
Район:Витоша
Адрес:гр.София, ул. "Княжевска" № 41 – Княжево
Комуникация:
8573329 8573329

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2000
Хронични заболявания110
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група2--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4300
Хронични заболявания100
СОП210
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2210
Хронични заболявания000
СОП110
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред23--
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на класираните деца ще се извършва в периода от 18.05.2020 г. до 29.05.2020 г. всеки работен ден от:

 09.30 ч. до 12.30 ч.

13.00 ч . до 17.00 ч .

в административната сграда на ДГ № 60 "Бор", при спазване на противоепидемични мерки и изисквания.

Необходимо е при посещение в детската градина да се използват дезинфектантите на входовете, както и носенето на  лични предпазни средства. Важно е  заедно да създадем оптимални условия за работа, през периода на обявената противоепидемична обстановка у нас. 

Актуално

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

ОТ ДГ № 60 „БОР“

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-140/15.04.2020 г., вх. № в РУО1-8380/15.04.2020 г. и писмо от РУО – София, с изх. № РУО1-8409/15.04.2020 г., Ви уведомявам, че по предложение на Държавен фонд „Земеделие“ стартира доставянето на продуктите по училищните схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. Това ще бъдат плодове, зеленчуци и млечни продукти - единствено сирене и кашкавал, съгласно действащите правила и изисквания за качество, съхранение и доставка. Общото полагащо се количество продукт за целия период на извънредното положение на дете и допустимите размери на порциите ще бъдат подготвени от доставчиците в индивидуална опаковка, която следва Вие, родителите да получите.                                                  Продуктите ще бъдат доставени в ДГ № 60 „Бор“ на 29.04.2020 г. и ще бъдат раздавани по график на родителите в двора на детската градина на 29.04.2020 г.,/сряда/ от 13.30 до 17.30 часа, при спазване на изискванията на здравния министър за работа в условията  на извънредното положение – защитни облекла, маски и ръкавици на персонала, зает с раздаването на продуктите, осигурени дезинфектанти и спазване на изискващите се отстояния – без струпване на хора. 

В ТАЗИ ВРЪЗКА Е НЕОБХОДИМО ДА УТОЧНИМ БРОЯ НА РОДИТЕЛИТЕ ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ ПОЛАГАЕМИТЕ СЕ ПРОДУКТИ. ТОВА, КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ ЗАЕДНО   Е СЛЕДНОТО:

 • Да ни уведомите за решението си - желаете  или  не  желаете да получите  пакета от хранителни продукти.
 • Моля в подаване на информацията от Ваша страна  да  напишете  имената на детето и името на групата, която посещава в детската градина.

За по-голяма оперативност, моля да използвате електронен адрес:  sdg60@abv.bg

 • След като получим вашето съгласие, ще направим организация  за получаването на хранителните продукти.
 • При отказ на родители да получат предоставените продукти, те ще бъдат разпределени  на  социално слаби семейства.

Очаквам, че заедно  ще създадем оптимални условия за изпълнение на Наредбата за  предоставяне на продукти   по  Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", като не забравяме -  

В ТОЗИ МОМЕНТ НАЙ-ВАЖНО Е ДА ЗАПАЗИМ ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ ХОРА!

 

 

 

Нова информация!!!

Уважаеми граждани и родители,

До отпадане на обявеното извънредно положение подаване и получаване на документи /служебни бележки, удостоверения и други/ ще се извършва по електронен път на имейл sdg60@abv.bg при спазване на разпоредбите на регламент 2016/679 от ЗЗЛД. Освен това детската градина създава допълнителни канали за комуникация между родители и педагогическите екипи на всяка от групите за предаване на своевременна информация при промяна на обстоятелствата, както и осъществяване на обратна връзка при необходимост. 

 

Важно!!!

Уважаеми родители,

    Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпростарнението на COVID-19 у нас, от 16.03.2020 г. се преустановяват посещенията на децата в детските ясли и градини до второ нареждане. 

    Независимо от това Ви предоставяме телефон за контакти +359 888 173317, който е активен в рамките на работния ден и дава възможност за директна връзка с директора за допълнителна информация при възникнали въпроси.

 

 

Актуално: 

ДГ№ 60 „Бор” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание, социализация и образование на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас. 

Детската градина се намира на територията на район „Витоша”, Столична община,  ул. „Княжевска“ № 41.

ДГ № 60„Бор“  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч..

За  учебната 2020/2021 ще функционира с 1 яслена и 5 градински групи. 

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2020/2021 г. са както следва:

 • една яслена  група набор 2018 – посещават 0 деца, ще бъдат приети 22 деца /20-общ ред; 2 - хронични заболявания/;
 • една група набор 2017 – посещават 25 деца;
 • две  групи набор 2016 – посещават 49 деца;
 • една ПГ група набор 2015 – посещават 27 деца;
 • една ПГ група набор 2014  – посещават 28 деца.

На кандидатстващите родители препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство”  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето!  Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответни документи, записването ще бъде отказано!

 

В сградата на Детска градина № 60 "Бор" се помещават шест групи, описани по-долу:

         Пет градински групи и една яслена група.

Обособени са един физкултурен салон за спортни и творчески дейности, както и интерактивни стаи, където децата имат възможност да работят със съвременни електронни образователни ресурси и да развиват своята дигитална грамотност.

За децата се грижат висококвалифицирани педагози и екип от специалисти - логопед, ресурсен учител и психолог- за децата със СОП на ниво детска градина, непедагогически служители, както и екип от 3 медицински сестри. Педагогическата колегия е с висок образователен ценз и стремеж за непрекъснато повишаване на квалификацията си.

Целта на работата на целият екип на детската градина е да постави основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, както и да ги насърчи към съхраняване на националната, културна и родова идентичност.

Като основна ценностна единица в педагогическата  дейност, е важно  да се съхрани уникалността на детството,  чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

Възможност за  развиване на детските интереси и заложби в ДГ № 60 "Бор" дават и организираните допълнителни образователни дейности. Видът и броят им се определя от родителите. 

 • Чуждоезиково обучение – английски език;
 • приложни изкуства;
 • народни танц;
 • футбол;

Ежегодно при желание от страна родителите се организират допълнително: ски училища, отдих на планина и еднодневни екскурзии.

Високият професионализъм на екипа, както и дейностите, които се осъществяват, правят ДГ № 60 "Бор" предпочитано и желано място за отглеждане, възпитание, социализация и образование на деца от предучилищна възраст.