ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №60 Бор

Тип:ДГ
Номер:60
Име:Бор
Директор:Надя Велкова
Район:Витоша
Адрес:гр.София, ул. "Княжевска" № 41 – Княжево
Комуникация:
8573329 8573329
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4200
Хронични заболявания100
СОП210
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2300
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Санаториална детска градина №60 ”Бор” е общинска детска градина за деца от 3 до 7 годишна възраст. Открита е през 1973 година. Климатичните условия и нейното местонахождение в полите на Витоша – кв.”Княжево” са характерни за оздравителния характер на образователно-възпитателната работа.

Сградата на детската градина е специално построена с конструкция - монолитна, на два етажа. Помещенията са просторни и функционални. На всеки етаж има по 2 групи деца, ползващи самостоятелни занимални, спални, санитарно-хигиенни възли. Интериорът на групите е съобразен с възрастовите особености на децата.

Дворът на детската градина е голям, с оформени тревни площи, зеленина, цветя и различни видове дървета. Площадките са обособени и оборудвани с необходимите уреди за игра.

Образователно-възпитателната работа се провежда в съответствие с Държавните образователни изисквания по Програма утвърдена от МОН, от високо квалифицирани педагози.

Положителната атмосфера и добра организация на работа в екип в детската градина са важни условия за доброто възпитание, обучение и отглеждане на децата от 3 до 7 години, които са център на вниманието и грижите на целия персонал в СДГ № 60 ”Бор” и са сигурна гаранция за крайния резултат, а именно да отгледаме и възпитаме здрави, жзнени и щастливи деца.

 

На вниманието на родителите, кандидатстващи за ДГ № 60"Бор" район "Витоша"

 

Уважаеми родители,

През м. юни ще започне изграждането на нова сграда - разширение към ДГ № 60"Бор" за 2 групи - 1 яслена, 1 градинска и физкултурен салон. С оглед осигуряване безопасността на децата през периода на строителните дейности всички посещаващи детската градина деца, ще бъдат пренасочени към други детски градини от район "Витоша". Предвид гореизложеното в ДГ № 60"Бор" няма да се извършва прием за новата учебна 2018/2019 година.

Столична община и ДГ № 60"Бор" 


Уважаеми родители,

Предоставям на Вашето внимане актуална информация за новата учебна година 2019/2020 г. както следва:

След приключване на строително-ремонтните дейности през м.септември в новата сграда ще бъдат разкрити 2  групи

1  яслена група за деца родени 2017 г с общ брой 26, 3 от които с хронични заболявания класирани от информационната система

2 групи за деца родени 2016 г. с общ брой 37 и 6 деца по 3 в група с хронични заболявания класирани от Информационната система и ще бъдат прехвърлени 7 деца от същия набор , които от м.февруари посещават І възрастова група набор 2015 г.

1 група деца родени 2015 г. с общ брой 18  в момента, като ще бъдат приети още 4 деца и 3 деца с хронични зяаболявания.

1 група деца родени 2014 г.с общ брой в момента 29, 11 от които на ресурсно подпомагане от психолог, логопед и ресурсен учител осигурени от Детската градина

1 група деца родени 2013 г, които в момента са обединени с деца родени 2012 г. поради малкия брой  9 деца/подготвителни групи/

При чакащи деца за  набор 2013 и класирани от информационната система ще бъдат приети при спазване на капацитета.

Допълнителни образователни дейности в момента няма поради изтичане на сроковете им към 31.05.2018 г. и започналите от 01.06.2018 г. строително-ремонтни дейности, преместването на ДГ на друго място и липса на условия. За новата учебна година след приключване на строителството ще бъдат обявени конкурси за ДОД. От м.септември ще функционира физкултурен салон и 6 детски площадки. До пускането им в експлоатация децата ще ползват терасите на детската градина при подходящи метеорологични условия. През м.юли и м.август ще се извърши саниране на старата сграда.

ДГ №60"Бор"