ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №132 Светлина (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:132
Име:Светлина
Директор:Биляна Найденова
Район:Нови Искър
Адрес:с.Чепинци, ул. "Стара планина" , №1
Комуникация:
9962156

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2201
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4401
Хронични заболявания200
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред3001
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2310
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група2--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2280
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред20--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ДГ №132 "Светлина" се намира в с.Чепинци, София, район Нови Искър. В нея се отглеждат около 180 деца , които са  разпределени  в  5 възрастови групи в основната сграда и две групи във  филиал  в с. Подгумер . Децата от основната сграда са разпределени в две първи групи, една втора  група  и две подготвителни групи. Във фиала децата са разпределни в две групи една първа и една подготвителна група /ПГ - 5 год/ деца. Сградите  на детската градина  отговарят на всички изисквания за  правилното отглеждане и възпитание на децата. Отопляват се с локално парно.Двора на ДГ е голям , богато озеленен и с площадки за всяка възрастова група.  За децата се грижи екип  от  педагози и обслужващ персонал с висока квалификация и богат професионален опит.  Основния стремеж на нашия екип е да осигури на децата спокойно,радостно и пълноценно детство. Да са щастливи и обичани. Да пораснат като пълноценни личности и да намерят своето достойно място в живота.Ние гарантираме тяхното физическо, духовно и социално развитие в съответствие с ДОИ  и съвременните тенденции в предуч. възпитание. Гарантираме спокойствие и сигурност на родителите, с които осъществяваме и тясно сътрудничество. При нас Вашите деца могат да изучават англ. език и да учавстват в заниманията по народни танци , спортна гимнастика,като допълн.педагогически услуги. В детската градина има  логопед и ресурсен учител.

НАПРАВЕТЕ  ПРАВИЛНИЯ  ИЗБОР.

ОЧАКВАМЕ  ВАШАТА  РЕГИСТРАЦИЯ.

Сайтът на ДГ № 132 Светлина е http://dg132svetlina.idwebbg.com/