ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.

Резултатите от последните три класирания са публикувани
в страниците на детските заведения.Първото класиране
с прием от месец септември 2020 г. ще се извърши на 15.05.2020 година под граждански контрол.

Новини и съобщения