ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА


КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО.

Резултатите са публикувани в страниците на заведенията.

Записването на класираните деца е от 21.09.2020 до 24.09.2020 в работно време и до 17:00 часа на 25.09.2020 на място в детските заведения и училищата.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Записването може да бъде отказано, ако директорът установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки.  Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от директора при самото записване.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщение с резултата по е-поща.

Новини и съобщения