ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СИСТЕМАТА Е ЗАКЛЮЧЕНА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ.

ПОДГОТВЯ СЕ ВТОРОТО КЛАСИРАНЕ С ПРИЕМ ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА.


Резултатите ще бъдат публикувани в страниците на детските заведения на 26.05.2018 година.

Новини и съобщения