ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.

Резултатите от последните три класирания са публикувани
в страниците на детските заведения.Уважаеми родители,

Със свое решение Министерският съвет удължи срока на извънредната епидемична обстановка в страната до 31.01.2021 г. и въведе временни противоепидемични мерки за периода 27.11. - 21.12.2020 г., част от които са затваряне на детските градини и ясли и преминаването на училищата в неприсъствена форма на обучение.

В тази връзка, обявените в календара на ИСОДЗ и ПГУ текущи класирания на 28.11., 05.12. и 12.12.2020 г. се отменят.

Възобновяването на класиранията ще бъде отразено в подготвяния календар за 2021 г., за което ще бъдете своевременно информирани.

Срокът за записване на класираните на 21.11.2020 г. деца е до 17:00 часа на 27.11.2020 на място в детските заведения и училищата.

Новини и съобщения