ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА


КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО.

Резултатите са публикувани в страниците на заведенията.

Записването на класираните деца е от 09.12.2019 до 12.12.2019 в работно време и до 17:00 часа на 13.12.2019 на място в детските заведения и училищата.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от директора при самото записване.

Днес родителите на всички класирани деца ще получат съобщение с резултата по е-поща.

Новини и съобщения