ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА


Актуализирайте профилите и кандидатурите за
следващото
класиране!


Резултатите от последните три класирания са публикувани в страниците на заведенията.

Записването на класираните деца е от 19.10.2020 до 22.10.2020 в работно време и до 17:00 часа на 23.10.2020 на място в детските заведения и училищата.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Записването може да бъде отказано, ако директорът установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки.  Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от директора при самото записване.

Следващото класиране ще се извърши на 2020-10-24.

Новини и съобщения