ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.

Резултатите от последните три класирания са публикувани
в страниците на детските заведения.

Записването на класираните деца е от 29.06.2020 до 09.07.2020 в работно време и до 17:00 часа на 10.07.2020 на място в детските заведения и училищата.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Записването може да бъде отказано, ако директорът установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки.  Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от директора при самото записване.

Първото текущо класиране
за учебната 2020/2021 година ще се извърши на 29.08.2020 година.

Новини и съобщения