ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

ОТ 01.03.2021 Г. ДО 28.03.2021 Г. СИСТЕМАТА Е ЗАКЛЮЧЕНА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРА.

Резултатите от последните три класирания са публикувани в
страниците на заведенията.

Записването на класираните на 27.02.2021 г. деца е от 01.03.2021 до 11.03.2021 в работно време и до 17:00 часа на 12.03.2021 на място в детските заведения.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата.  Записването може да бъде отказано, ако директорът установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки. Заявлението за записване може да бъде разпечатано от директора при самото записване.

Първото класиране с прием от месец септември 2021 г. ще се извърши на 2021-05-14.

Новини и съобщения