ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.

Резултатите от последните три класирания са публикувани
в страниците на детските заведения.

От 11.03.2019 г. до 09.05.2019 г. системата е в период без класирания.

Първото класиране с прием от месец септември 2019 г. ще се извърши под граждански контрол на 10.05.2019 г. с публикуване на резултатите на 11.05.2019 година.


Новини и съобщения