ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.

Резултатите от последните три класирания са публикувани
в страниците на детските заведения.Първото текущо класиране
за учебната 2020/2021 година ще се извърши на 29.08.2020 година.

Новини и съобщения