ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА


Актуализирайте профилите и кандидатурите за
следващото класиране!

Резултатите от последните три класирания са публикувани в страниците на заведенията.

Записването на класираните деца е от 18.12.2017 до 21.12.2017 в работно време и до 17:00 часа на 22.12.2017 на място в детските заведения.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от Директора при самото записване.

Следващото класиране ще се извърши на 2018-01-13 година.

Новини и съобщения