ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Допълнителни критерии за избор от педагогическите съвети на детските градини на Столична община през 2009 г.

Допълнителните критерии, определени по решение на педагогическите съвети на детските градини и съгласувани с Дирекция „Образование" съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет, са следните:

  1. Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември;
  2. И двамата родители на детето работят (вкл. в отпуск по майчинство) или са редовни студенти;
  3. Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони);
  4. Детето има поне един родител, който работи в системата на столичното образование (включва педагогически и директорски персонал на постоянен договор в основните, средни и висши училища на територията на Столична община);
  5. Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина;
  6. Детето има брат/сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца;
  7. Детето посещава определени самостоятелни детски ясли най-малко 6 месеца преди записване (самостоятелните ясли трябва да са посочени поименно).

Педагогическите съвети на детските градини могат да избират един или повече допълнителни критерия. Конкретният избор на допълнителни критерии може да се види в страницата на всяка детска градина в ИСОДГ.

Всеки допълнителен критерий дава по една подточка (една десета) за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите на Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием. При равен брой подточки се прилага третично подреждане по входящ номер, заявен чрез ИСОДГ след първоначалното класиране.

Дирекция „Образование"
Столична община

26.03.2009 г.