ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
Ремонти и нови места

През 2018 година завършва строителството на 4 детски градини и стартира строителството на 9 нови, както следва:

Обект

Година на започване

Година на завършване

Забележка:

Изграждане на нова ДГ за 10 групи (3 яслени и 7 градински), ж.к. „Младост 4“, район „Младост“

2016

2018

Градината ще работи с деца от 03.09.2018 г.

Разширение за 2 групи и физкултурен салон към  ДГ № 134 (бивша ЛДГ) и енергийна ефективност на съществуващата сграда, район „Красно село“

2017

2018

Градината ще работи от 01.10.2018 г. с деца от ДГ № 124, в която ще се извършват ремонтни дейности.

Изграждане на нова сграда за 4 групи (1 яслена и 3 градински) към ДГ № 160, кв. Драгалевци, район „Витоша“

2016

2018

 

Преустройство и адаптация на музейна сграда на Национален музей „Боянска църква“ (Старо Боянско училище) в ДГ за 2 групи, район „Витоша“

2016

2018

Градината работи с деца от 19.02.2018 г.

Изграждане на нова ДГ за 6 групи, м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“

2018

2019

 

Изграждане на нова ДГ за 8 групи, м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“

2018

2019

 

Разширение за 2 групи и физкултурен салон към ДГ № 60, кв. Княжево, район „Витоша“

2018

2019

 

Разширение за 2 групи, обслужващ блок и физкултурен салон към ДГ № 37, кв. Павлово, район „Витоша“

2018

2019

 

Преустройство, реконструкция и надстройка на основната сграда на ДГ № 20 и изграждане на пристройка-разширение, за общо 8 групи, район „Подуяне“

2018

2020

 

Пристройка за 4 градински групи, кухненски блок и административно-учебна част към ДГ № 153, район „Илинден“

2018

2020

 

Изграждане на нова сграда за 6 групи (2 нови) на ДГ № 135, на мястото на съществуваща етернитова за 4 групи, кв. Курило, район „Нови Искър“

2018

2019

 

Реконструкция на съществуващата етернитова сграда за 9 групи и разширение за 2 групи и физкултурен салон на ДГ № 96, район „Искър“

2018

2019

 

Реконструкция на съществуващата етернитова сграда за 4 групи и изграждане на физкултурен салон на ДГ № 124, район „Красно село“

2018

2019

 

 

Забележка: Местата за прием на деца в новоизградените сгради на детски градини се обявяват в сайта на ИСОДЗ и ПГУ.