ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

08.07.2008 График за детски градини, които ще работят през юли и август 2008

Г Р А Ф И К

за детски градини на територията на Столична община,
които ще работят през юли и август 2008 г.

РАЙОНМ. ЮЛИМ.АВГУСТ
"СРЕДЕЦ"ЦДГ №113, ОДЗ №18ОДЗ №18
"КРАСНО СЕЛО"всичкиОДЗ №8, ЦДГ №67,
ЦДГ №124, ЦДГ №162
"ВЪЗРАЖДАНЕ"ЦДГ №65, ЦДГ №116,
ЦДГ №119, ОДЗ №1, ОДЗ №81
ОДЗ №50, ОДЗ №120
"ОБОРИЩЕ"ЦДГ №150, ЦДГ №151,
ЦДГ 100, ОДЗ №60 ф,
ОДЗ №62
ЦДГ №104, ЦДГ №151,
ОДЗ №60 ф
"СЕРДИКА"
ЦДГ №45, ЦДГ №49, ЦДГ №51, ЦДГ №149,
ОДЗ №48, ОДЗ №53,
ОДЗ №63
ЦДГ № 45, ЦДГ № 51,
ЦДГ № 149, ОДЗ № 48, ОДЗ № 53
"ПОДУЯНЕ"ЦДГ №110, ЦДГ №117,
ЦДГ №173, ЦДГ №177,
ОДЗ №5, ОДЗ №69,
ОДЗ №91
ЦДГ №20, ЦДГ №83,
ЦДГ №172, ОДЗ №3,
ОДЗ №74, ОДЗ №92
"СЛАТИНА"всички с изключение на
ЦДГ №183
всички с изключение на
ЦДГ №183
"ИЗГРЕВ"ОДЗ №29, ОДЗ №30ЦДГ №165, ОДЗ №30
"ЛОЗЕНЕЦ"ЦДГ №11, ЦДГ №92,
ЦДГ №93, ЦДГ №141,
ЦДГ №174, ЦДГ №166,
ЦДГ № 19
ЦДГ №19
"ТРИАДИЦА"ЦДГ №40, ЦДГ №127,
ЦДГ №167, ОДЗ №2,
ОДЗ №7
ЦДГ №40, ЦДГ №127,
ЦДГ №167, ОДЗ №2,
ОДЗ №7
"КРАСНА ПОЛЯНА"ЦДГ №6, ЦДГ №24,
ЦДГ №128, ЦДГ №130,
ЦДГ №140, ЦДГ №187,
ОДЗ №40, ОДЗ №54
ЦДГ №6, ЦДГ №130
"ИЛИНДЕН"всичкиЦДГ №8, ОДЗ 21
"НАДЕЖДА"
до 15 юли: ЦДГ 115, ЦДГ 52, ЦДГ 171, ОДЗ 6, ОДЗ 24, ОДЗ 27, ОДЗ 83
целият юли: ЦДГ №137, ОДЗ №15
ЦДГ №137, ЦДГ №152
"ИСКЪР"всички с изключение на
ЦДГ №69 и ЦДГ №108
всички с изключение на
ЦДГ №69 и ЦДГ №108
"МЛАДОСТ"всичкивсички
"СТУДЕНТСКИ"ОДЗ №12,
ОДЗ №16, ОДЗ №78,
ОДЗ №79
ОДЗ №12,
ОДЗ №16, ОДЗ №78,
ОДЗ №79
"ВИТОША"СДГ №60, ЦДГ №4,
ЦДГ №16, ОДЗ №46,
ОДЗ 37, ОДЗ 160
ЦДГ №4, ЦДГ №16 ф /без филиала на бул. "А.С.Пушкин/
"ОВЧА КУПЕЛ"ЦДГ №9, ЦДГ №72,
ЦДГ №161, ЦДГ №164,
ОДЗ №33, ОДЗ №84
ЦДГ №72, ЦДГ №161, ЦДГ №164, ОДЗ №33,
ОДЗ №84
"ЛЮЛИН"всичкивсички с изключение на
ЦДГ №13, ОДЗ №73,
ОДЗ №95
"ВРЪБНИЦА"ЦДГ №5, ЦДГ №89,
ОДЗ №41, ОДЗ №42,
ОДЗ №82
ОДЗ №42, ОДЗ №82 /ще работят със сборни групи при необходимост/
"НОВИ ИСКЪР"всички с изключение на
ОДЗ №57
всички с изключение на
ОДЗ №57
"КРЕМИКОВЦИ"ЦДГ №47 /в сградата на

ОДЗ №44/, ЦДГ №75,
ОДЗ №44,
ОДЗ №94 - до 18.07.
ЦДГ №58 - от 11.08.,
ЦДГ №146 - от 11.08.
"ПАНЧЕРЕВО"всичкиЦДГ №15, ЦДГ №80
"БАНКЯ"ОДЗ №25ОДЗ №25