ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

10.11.2018 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 10.11.2018 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2012
Класирани са 4 деца

Набор 2013
Класирани са 22 деца

Набор 2014
Класирани са 32 деца

Набор 2015
Класирани са 67 деца

Набор 2016
Класирани са 41 деца

Набор 2017
Класирани са 74 деца

Набор 2018
Класирани са 0 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 10.11.2018 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 12.11.2018 до 16.11.2018 г..

Столична община